image_pdfimage_printچاپ

الکترونیک کارت دماوند مدیر شعبه استخدام می‌کند.

شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه‌کننده خدمات پرداخت الکترونیک به بانک‌های کشور در سمت مدیر شعبه در استان تهران استخدام می‌کند.

 

رشته تحصیلی: IT، مدیریت، حسابداری و دیگر رشته‌های مرتبط

سابقه: حداقل ۵ سال فعالیت درزمینهٔ پرداخت

 

اطلاعات بیشتر کلیک کنید

ارسال رزومه:  info@ecd-co.ir