image_pdfimage_printچاپ

رئیس کل بانک مرکزی در راستای  انتصابات قبلی و ادامه آن  و متعاقب آن اقدام به انتصاب برخی دیگر از پستهای سازمانی بانک مرکزی نموده است. برخی از انتصابات در تاریخ   ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷ به شرح زیر است: 

 

۱۴- دکتر امیرحسین طیبی فرد به سمت معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی منصوب شد.
 

1

طیبی فرد پیش از این عهده دار سمت مدیرکل حقوقی بانک مرکزی بود.

وی تحصیل کرده حقوق در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد است.

 

 

۱۵- ابوالفضل نجارزاده به سمت معاون اداری و مالی بانک مرکزی منصوب شد

 
1
 نجارزاده دانش آموخته اقتصاد در مقطع دکتری است و پیش از این مسئولیت های مختلفی در بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی را تجربه کرده است.
 
برای اطلاع از انتصابات آتی با ما همراه باشید.