image_pdfimage_printچاپ

 

جامعه هدف : کلیه بانوانی هستند 

مزایای طرح

 • اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه زنجیره ای طی ۴ مرحله جمعاً به میزان ۴۱میلیون تومان در راستای رفع نیازها و احتیاجات ضروری بانوان .

 • امکان پس انداز مبالغ خرد و برنامه ریزی جهت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه.

 • ایجاد انگیزه در بانوان جهت اشتغال و کارآفرینی.

 • افزایش سلامت روانی خانواده.

نحوه شرکت در طرح

 افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز:

 1. شخصاً نسبت به افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه اقدام نموده و با ایجاد میانگین لازم بر اساس شرایط طرح، مشمول دریافت تسهیلات گردند.

 2. بواسطه افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه توسط همسر و یا پدر، با ایجاد میانگین لازم طبق شرایط طرح، مشمول دریافت تسهیلات گردند.

مراحل و شرایط اعطای تسهیلات

در این طرح هر یک از بانوان حائز شرایط افتتاح حساب، می توانند با پس انداز مبلغ مستمر ماهیانه، نسبت به افزایش اندوخته خود اقدام نموده و از تسهیلات طرح اندوخته بانوان مهر ایران به شرح ذیل بهره مند گردند:

 1. متقاضیان با انجام ۴ واریز مستمر ماهیانه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و همزمان با چهارمین واریزی (در ماه چهارم)، از تسهیلات مرحله اول، به مبلغ ۳ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۴ ماهه بهره مند می گردند.

 2. مجموع مبالغ واریزی ۴ ماهه اول (به میزان ۸۰۰هزار تومان) قبل از پرداخت تسهیلات ،بمنظور کمک به ارائه تضامین ارائه شده از سوی متقاضی، بعنوان وثیقه نقدی تا پایان اقساط تسهیلات کلیه وام های دریافتی ۴ مرحله منظور می گردد.

 3. پس از دریافت تسهیلات مرحله اول و بمنظور استفاده از تسهیلات دوم از ابتدای ماه پنجم متقاضیان می بایست نسبت به ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان مبادرت ورزند.

 4. بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیلات مرحله اول، بلافاصله از تسهیلات مرحله دوم به مبلغ ۶ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۴ ماهه بهره مند گردند. (بدیهی است۸۰۰ هزار تومان بعنوان وثیقه نقدی تسهیلات دوم و مجموع مبالغ۱۰۰هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود در نظر گرفته می شود).

 5. با استمرار پس انداز ماهیانه در دوره تسهیلات مرحله دوم به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، متقاضیان می توانند بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیلات مرحله دوم، بلافاصله از تسهیلات مرحله سوم به میزان ۱۲میلیون تومان، با بازپرداخت ۳۶ ماهه برخوردار شوند. (بدیهی است ۸۰۰ هزار تومان مجدداً بعنوان وثیقه نقدی تسهیلات سوم و مجموع مبالغ ۱۰۰ هزار تومانی واریزی تا تسویه وام ، مسدود در نظر گرفته می شود).

 6. با ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بعد از ۳۶ ماه و تسویه تسهیلات مرحله سوم، بلافاصله متقاضی از تسهیلات مرحله چهارم به میزان ۲۰ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت ۳۶ ماهه بهره مند می شود. (بدیهی است ۸۰۰ هزار تومان مجدداً بعنوان وثیقه نقدی تسهیلات چهارم و مجموع مبالغ ۱۰۰ هزار تومانی واریزی تا تسویه وام ، مسدود در نظر گرفته می شود).

تبصره: متقاضیان در هر مرحله، در صورت عدم نیاز به وام مرحله بعد، پس از تسویه وام دریافتی، می توانند مبالغ واریزی مستمر ماهیانه خود و وثیقه نقدی خود را برداشت نمایند.

ضوابط اعطای تسهیلات

پرداخت تسهیلات و اخذ تضامین مطابق با بخشنامه های جاری بانک می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع از سایر شرایط و جزئیات طرح به شعب این بانک در سراسر کشور یا به سایت بانک www.qmb.ir مراجعه نمایید.

 

 

برای اطلاع از سایر طرح های تسهیلاتی کلیک کنید