image_pdfimage_printچاپ

هدف
 حمایت از صندوق های خانوادگی و سازماندهی بهینه آنها و تشویق عموم مردم به مشارکت جمعی و تقویت بنیه مالی خانواده ها 
شرح
همانند صندوق‌های رایـــــج در میان خانـــــــــواده‌ها، اعضـــا با پرداخت سهم اندوخته ماهانه و تجمیع مبالغ خرد علاوه بر پس انداز، بواسطه هم افزایی و حمایت بانک، از تسهیلات قرض الحسنه بهره مند می گردند.
بر خلاف روال مرسوم در صندوق های خانوادگی که صرفاً از محل سهم اندوخته اعضاء اقدام به پرداخــــت مبالغ تجمیـــــــعی به اعضا می نمـــــایند، در این برنــــامه بانـک با هم افزایی مالی از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه حمایتی، میزان دریافتی افراد صندوق را تا دو برابر افزایش می دهد. 

 

اندوخته خانواده مهر ایران – طرح اول

اعضا می توانند در یکی از ۴ گروه تعیین شده حسب درخواست متقاضیان و بر حسب تعداد افراد خانواده اعم از بستگان درجه ۱ و … شرکت نمایند. تعداد اعضای گروه های تعیین شده عبارت اند از: ۵ نفره، ۱۰نفره، ۱۵ نفره، ۲۰ نفره.
مبلغ سهم اندوخته در ابتدای دوره حسب نظر متقاضیان تعیین می گردد. (بدیهی است پس از تعیین مبلغ سهم اندوخته، این مبلغ در طول دوره ثابت خواهد بود)
این طرح برای صندوق هایی با هر تعداد افراد قابل تدوین است. 
مدت زمان پرداخت سهم اندوخته توسط اعضا، ۱۰ مرحله به صورت مستمر و ماهیانه می باشد.
شروع پرداخت تسهیلات بانک از ماه سوم (پس از دریافت سهم اندوخته ماه سوم تمامی اعضا) می باشد و به صورت ماهیانه (۱۰ فقره تسهیلات در ۱۰ ماه متوالی) به عضو و یا اعضای معرفی شده پرداخت می شود.
مبلغ تسهیلات پرداختی بانک در هرماه بر اساس رابطه زیر محاسبه می گردد:

۲ × مبلغ سهم اندوخته ماهیانه× تعداد اعضا = مبلغ تسهیلات پرداختی در هر ماه

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات بانک ۲۲ ماه می باشد. ( ۲ قسط مربوط به پرداخت کارمزد و ۲۰ قسط جهت بازپرداخت تسهیلات)
درصورت عدم برداشت مجموع مبالغ مربوط به سهم اندوخته دریافتی اعضا،امکان اعطای تسهیلات مجدد همانند شرایط قبلی امکان پذیر می باشد . لیکن درصورت عدم تمایل به ادامه همکاری، پس از اتمام پرداخت سهم اندوخته تمامی اعضا(طی۱۰ماه)، هریک از اعضا می تواند با تسویه تسهیلات نسبت به دریافت سهم اندوخته خود اقدام نماید. بدیهی است در صورت تمایل هریک از اعضا ، استمرار همکاری به صورت فردی نیز مطابق شرایط قبلی امکان پذیر می باشد.
کارمزد تسهیلات پرداختی از محل سهم اندوخته اعضا، ۲ درصد و از محل منابع حمایتی بانک ۴ درصد می باشد.
به هر یک از اعضا، حداکثر دو نوبت تسهیلات، از محل اندوخته اعضا و از محل منابع بانک اعطا می گردد. 

خلاصه

اگر تعداد اعضای صندوق خانوادگی ۱۰ نفره باشد، آنها می توانند با ورود به این طرح و پرداخت ۱۰ ماه متوالی حق عضویت مساوی از ۲ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال، از دو فقره تسهیلات متعلقه به هر نفر به میزان ۱۰ برابر حق عضویت پرداختی از ماه سوم تا دوازدهم با اقساط ۲۲ ماهه برخوردار شوند.

مثال

اگر حق عضویت ماهانه هر نفر ۵ میلیون ریال باشد، هر یک از اعضا می توانند از دو فقره وام ۵۰ میلیون ریالی (جمعا ۱۰۰ میلیون ریال) در یکی ازماه های چهارم تا سیزدهم بهره مند شوند.

اندوخته خانواده مهر ایران – طرح دوم

کلیه صندوق های خانوادگی و نظایر آن با هر تعداد عضو، می توانند در مدل دوم طرح اندوخته خانواده مهر ایران شرکت و از مزایای هم افزایی بانک به میزان ۲ برابر بهره مند گردند.

شرایط طرح :

۱. صندوق های خانوادگی با هر تعدادی می توانند بعنوان گروه در این طرح شرکت نمایند.

۲. مبلغ حق عضویت در ابتدای هرماه حسب نظر اعضای صندوق تعیین می گردد . بدیهی است اولین حق عضویت انتخابی بعنوان سقف مبلغ در نظر گرفته شده و قابل افزایش برای ماه های بعد نمی باشد.

۳. مبلغ حق عضویت در ابتدای هر ماه توسط مدیر صندوق (سرگروه) مشخص می شود و اعضا موظف به واریز آن جهت تأمین موجودی صندوق مربوطه حداکثر تا روز دهم هر ماه می باشند.

۴. تعداد و مدت پرداخت حق عضویت تا پرداخت تسهیلات به تمامی اعضا بصورت مستمر و ماهیانه می باشد و این مدت با توجه به تعداد اعضاء یا میزان تسهیلات متغیّر است.

۵. شروع پرداخت تسهیلات به معرفی شدگان از سوی بانک (پس از واریز حق عضویت تمامی اعضاء در هر ماه)،تا میزان ۲ برابر مجموع آورده اعضاء، به عضو یا اعضای معرفی شده و پس از تکمیل مدارک و در پایان هر ماه خواهد بود.

۶. مدت زمان بازپرداخت تسهیلات پرداختی از محل طرح اندوخته خانواده مدل دوم،۳۶ ماه می باشد.(۳قسط کارمزد+۳۳قسط اصل مبلغ تسهیلات).

۷. کارمزد تسهیلات پرداختی از محل سهم اندوخته اعضا ۲ % و از محل منابع حمایتی بانک ۴ % می باشد.

۸. مبالغ واریزی مربوط به حق عضویت هر عضو ، پس از تسویه کامل تسهیلات دریافتی مدل دوم اندوخته خانواده مهر ایران در سررسید قابل برداشت خواهد بود.

۹. هر یک از اعضا در صورت تمایل به تسویه زودتر از موعد ، می توانند پس از بازپرداخت ۷۵ % اقساط تسهیلات اعطایی (به صورت متوالی ماهیانه)، و پس از تسویه کامل مانده بدهی تسهیلات دریافتی ، مبلغ حق عضویت واریزی خود را برداشت نمایند و یا از تسهیلات مشابه مطابق سیاست اعتباری بانک بهره مند گردند.

۱۰. حداقل مبلغ حق عضویت انتخابی جهت واریز ماهانه ، ۱ میلیون ریال می باشد.

۱۱. حداکثر تسهیلات اعطایی به هر فرد ۲۰۰ میلیون(از محل منابع بانک)و ۲۰۰ میلیون ریال(از محل اندوخته اعضا) جمعاً ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۱۲. تسهیلات مدل دوم اندوخته خانواده مهر ایران، در قبال یک ضامن معتبر پرداخت می گردد.

۱۳. برای تمامی معرفی شدگان ، داشتن سایر ضوابط و مقررات جاری بانک برای اعطای این تسهیلات الزامی می باشد. 

برای اطلاع از سایر طرح های تسهیلاتی کلیک کنید