image_pdfimage_printچاپ

 

مشتریانی که تمایل دارند بموجب افتتاح حساب و واریز مبلغی بصورت مستمر ماهیانه به مدت ۲۴ ماه، از تسهیلات فوری بانک قبل از ایجاد میانگین استفاده نمایند می توانند با شرکت در یکی از مدل های طرح انگیزش مهر ، از مزایای این طرح استفاده نمایند.

مدل اول: (۳ نوبت تسهیلات + یک نوبت برداشت پس انداز)
افتتاح سپرده ۴۱۸ و درخواست واریز ۲۴ مرحله مستمر ماهیانه به مبلغ ۵.۱۰۰.۰۰۰ ریال بابت اقساط تسهیلات مرحله اول و دوم و عضویت در طرح .

  • دریافت نوبت اول تسهیلات به میزان ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با بازپرداخت ۱۲ ماه با نرخ کارمزد ۴ %(بازپرداخت اتوماتیک اقساط)
  • دریافت نوبت دوم تسهیلات ۱۲ماه پس از وام اول به میزان ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با بازپرداخت ۱۲ ماه با نرخ کارمزد ۴ % درصورت انجام ۱۲ مرحله واریز مستمر ماهیانه(بازپرداخت اتوماتیک اقساط)
  • دریافت نوبت سوم تسهیلات به میزان ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با بازپرداخت ۲۴ ماه با نرخ کارمزد ۴ % منوط به انجام بموقع و کامل ۲۴مرحله واریز مستمر ماهیانه (بازپرداخت اقساط توسط مشتری)
  • امکان برداشت پس انداز مشتری از سپرده ۴۱۸ پس از گذشت ۲۴ ماه و تکمیل واریز ۲۴ مرحله مبلغ تعیین شده معادل مجموع مبالغ واریزی بابت عضویت در طرح.

 

مدل دوم: (۱ نوبت تسهیلات + یک نوبت برداشت پس انداز)
افتتاح سپرده ۴۱۸ و درخواست واریز ۲۴ مرحله مستمر ماهیانه به مبلغ ۲.۵۷۵.۰۰۰ ریال بابت اقساط تسهیلات و عضویت .

  • دریافت نوبت اول تسهیلات به میزان ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با بازپرداخت ۲۴ ماه با نرخ کارمزد ۴ %(بازپرداخت اتوماتیک اقساط)
  • امکان برداشت پس انداز مشتری از سپرده ۴۱۸ پس از گذشت ۲۴ ماه و تکمیل واریز ۲۴ مرحله مبلغ تعیین شده معادل محموع مبالغ واریزی بابت عضویت در طرح.
متقاضیان دارنده حساب قرض الحسنه پس انداز نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران، می توانند با مراجعه به هریک از ۵۲۶ شعبه بانک در سراسر کشور و تکمیل
فرم های طرح و افتتاح سپرده در طرح انگیزش مهر ، از مزایای این طرح بهره مند گردند.
 

 

برای اطلاع از سایر طرح های تسهیلاتی کلیک کنید