مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در مرداد ماه گزارشي از تحولات اقتصادي اخير در کشور را انتشار داد که گزارش در بردارنده مطالب زير است: چكيده مقدمه ۱ .تحليل دلايل و عوامل مؤثر بر تحولات اخير اقتصاد ايران ۱-۱ عوامل زمينه اي ۲-۱ .شوك )عدم تأييد و خروج آمريكا از برجام ۳-۱ بارز ارز […]

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در مرداد ماه گزارشي از تحولات اقتصادي اخير در کشور را انتشار داد که گزارش در بردارنده مطالب زير است:
چكيده
مقدمه
۱ .تحليل دلايل و عوامل مؤثر بر تحولات اخير اقتصاد ايران
۱-۱ عوامل زمينه اي
۲-۱ .شوك )عدم تأييد و خروج آمريكا از برجام
۳-۱ بارز ارز
۴-۱ بازار طلا
۵-۱ .بازار كاالهاي بادوام (خودرو و …)
۶-۱ بازار مسکن
۷-۱ بازار بورس
۸-۱ تورم.
۲ .چشم انداز توليد و بخش حقيقی اقتصاد با توجه به تحولات اخير
۱-۲ .تأثير بحران ارزي بر عملكرد توليد و بخش حقيقی
۲-۲ .تأثير تحريمهاي اقتصادي بر توليد و بخش حقيقی اقتصاد ايران
۳ .توصيه هاي سياستی.

متن کامل را اينجا بخوانيد

  • نویسنده : محمدرضا عبداللهی / سیدهادی موسوی نیک / نرگس صادقی / زهرا کاویانی /
  • منبع خبر : مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي