image_pdfimage_printچاپ

تسهیلات آنی بانک تجارت

در این طرح اشخاص حقیقی می توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، ضمن نگهداری وجوه خود در بانک و اخذ سود سپرده، از تسهیلات متعلقه موضوع این طرح با نرخ سود ترجیحی (نرخهای کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی) استفاده کنند. از مزایای این طرح اعطای تسهیلات ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از افتتاح سپرده سرمایه گذاری و تکمیل مدارک است.

 

نام بانک/ موسسه اعتباری

بانک تجارت

عنوان تسهیلات/ طرح

تسهیلات آنی

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

۱)اشخاص حقیقی می توانند ضمن نگهداری وجوه خویش در بانک و اخذ سود سپرده، از تسهیلات متعلقه موضوع این طرح استفاده نمایند.

۲) اشخاص حقیقی که ضمن تودیع سپرده سرمایه گذاری بلند مدت از طریق تهاتر غیرمستقیم شخص دیگری را جهت دریافت تسهیلات معرفی می کنند. 

نرخ سود تسهیلات

حداقل زمان بازپرداخت

۱۲ماه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

۶۰ماه

ضمانت/ وثایق / تضامین

سپرده و سفته و دو ضامن معتبر

شرایط تضامین/ وثایق

حداقل مبلغ تسهیلات

۲برابر مبلغ سپرده

حداکثر مبلغ تسهیلات

۳ میلیارد ریال

شرایط و مدارک لازم

تکمیل مدارک و مستندات همزمان با افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 

در این طرح، واگذاری تسهیلات به غیر، از طریق تهاتر غیر مستقیم امکان پذیر است

نیاز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاری سپرده

یکساله

نوع عقد

عقد مرابحه

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهیلات

اقساطی یا یکجا

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.tejaratbank.ir/web_director

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید