تسهیلات آنی بانک تجارت در این طرح اشخاص حقیقی می توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، ضمن نگهداری وجوه خود در بانک و اخذ سود سپرده، از تسهیلات متعلقه موضوع این طرح با نرخ سود ترجیحی (نرخهای کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی) استفاده کنند. از مزایای این طرح اعطای تسهیلات ظرف […]

تسهیلات آنی بانک تجارت

در این طرح اشخاص حقیقی می توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، ضمن نگهداری وجوه خود در بانک و اخذ سود سپرده، از تسهیلات متعلقه موضوع این طرح با نرخ سود ترجیحی (نرخهای کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی) استفاده کنند. از مزایای این طرح اعطای تسهیلات ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از افتتاح سپرده سرمایه گذاری و تکمیل مدارک است.

 

نام بانک/ موسسه اعتباري

بانک تجارت

عنوان تسهيلات/ طرح

تسهیلات آنی

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

۱)اشخاص حقیقی می توانند ضمن نگهداری وجوه خویش در بانک و اخذ سود سپرده، از تسهیلات متعلقه موضوع این طرح استفاده نمایند.

۲) اشخاص حقیقی که ضمن تودیع سپرده سرمایه گذاری بلند مدت از طریق تهاتر غیرمستقیم شخص دیگری را جهت دریافت تسهیلات معرفی می کنند. 

نرخ سود تسهيلات

حداقل زمان بازپرداخت

۱۲ماه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهيلات

۶۰ماه

ضمانت/ وثايق / تضامين

سپرده و سفته و دو ضامن معتبر

شرايط تضامين/ وثايق

حداقل مبلغ تسهيلات

۲برابر مبلغ سپرده

حداکثر مبلغ تسهيلات

۳ میلیارد ریال

شرايط و مدارک لازم

تکمیل مدارک و مستندات همزمان با افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 

در این طرح، واگذاری تسهیلات به غیر، از طریق تهاتر غیر مستقیم امکان پذیر است

نياز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاري سپرده

یکساله

نوع عقد

عقد مرابحه

حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهيلات

اقساطی یا یکجا

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.tejaratbank.ir/web_director

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

  • منبع خبر : بانک تجارت