image_pdfimage_printچاپ

تسهیلات احداث یا تکمیل ساختمان بانک سینا

بانک سینا در نظر دارد تسهیلاتی در قالب عقد مشارکت مدنی در جهت احداث و یا تکمیل ساختمان به مشتریان خود عرضه کند.

 

نام بانک/ موسسه اعتباری

بانک سینا

عنوان تسهیلات/ طرح

احداث یا تکمیل ساختمان

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

دارندگان حساب

نرخ سود تسهیلات

اصل تسهیلات و سود مورد انتظار در پایان قرارداد دریافت می گردد.

حداقل زمان بازپرداخت

۱۸ماه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

۲۴ماه

ضمانت/ وثایق / تضامین

توافقی

شرایط تضامین/ وثایق

توافقی

حداقل مبلغ تسهیلات

حداکثر مبلغ تسهیلات

مبلغ تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی تا۸۰ درصد قیمت تمام شده برآوردی طبق نظر کارشناس رسمی و بر اساس میزان ضوابط جاری بانک است.

سهم الشرکه بانک متناسب با پیشرفت کار و در چند مرحله پرداخت می گردد

شرایط و مدارک لازم

نیاز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاری سپرده

نوع عقد

عقد مشارکت مدنی

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهیلات

توافقی

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.sinabank.ir/facilities/369

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

برای کسب اطلاعات بیشترکلیک کنید