image_pdfimage_printچاپ

تسهیلات بافت فرسوده بانک مسکن

بانک مسکن در نظر دارد تسهیلاتی را درجانب نوسازی بافت فرسوه به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص دهد

 

نام بانک/ موسسه اعتباری

بانک مسکن

عنوان تسهیلات/ طرح

بافت فرسوده

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

مشتریان بانک

نرخ سود تسهیلات

۱۸درصد

حداقل زمان بازپرداخت

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

۱۴۴ماه

ضمانت/ وثایق / تضامین

برحسب صلاح دید بانک

شرایط تضامین/ وثایق

حداقل مبلغ تسهیلات

حداکثر مبلغ تسهیلات

تهران ۵۰میلیون تومان

شهرهای بالای۲۰۲هزارنفر۴۰میلیون تومان

سایر شهرها ۳۰میلیون تومان

شرایط و مدارک لازم

نیاز به سپرده

ندارد

مدت زمان ماندگاری سپرده

نوع عقد

مشارکت مدنی

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهیلات

اقساطی یا یکجا

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.bank-maskan.ir/wornout

 

برای کسب اطلاعات بیشترکلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشترکلیک کنید