image_pdfimage_printچاپ

 

مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان از اعطای تسهیلات به عشایر این منطقه خبر داد.

تسهیلات بانکی: دو نوع کوتاه مدت و بلندمدت

سقف تسهیلات بلندمدت: ۱۰ میلیون تومان

سقف تسهیلات در بخش کوتاه مدت: ۱۰۰ میلیون تومان

منابع تسهیلات: از محل ضمانت های بانکی به صورت زنجیره ای 

بانک ارایه دهنده تسهیلات: کشاورزی

گروه هدف: عشایر هفت شهرستان جنوبی استان کرمان: جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، رودبار جنوب، کهنوج، قلعه گنج و منوجان 

هدف تسهیلات: ترویج فرهنگ بیمه کشاورزی

پیش شرط تسهیلات: بیمه نمودن دامها

سود تسهیلات: پایین