image_pdfimage_printچاپ

بانک کارآفرین در قالب طرح ثمرآفرین و بر اساس عقد قرض‌الحسنه و عقد مرابحه اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید.

نام بانک/ موسسه اعتباری

بانک کارآفرین

عنوان تسهیلات/ طرح

طرح  اعتباری ثمرآفرین

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

  • کلیه مشتریان حقیقی با افتتاح حساب جاری بدون دسته چک ویژه طرح بنام خود و پس از طی حداقل مدت زمان تعیین شده (از زمان افتتاح سپرده) و مطابق با امتیاز کسب شده بابت سپرده، می‌توانند در اولویت ارائه درخواست جهت اخذ تسهیلات قرار گیرند. مشتریان حقیقی می توانند در صورت تمایل، امتیاز استفاده از اولویت دریافت تسهیلات را به اقارب خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر) منتقل و نسبت به معرفی احدی از اقارب خود جهت استفاده از اولویت دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
  • کلیۀ مشتریان حقوقی با افتتاح حساب جاری بدون دسته چک ویژه طرح بنام خود و پس از طی حداقل مدت زمان تعیین شده (از زمان افتتاح سپرده) و مطابق با امتیاز کسب شده بابت سپرده، می توانند پرسنل زیر مجموعه خود را جهت استفاده از اولویت دریافت تسهیلات معرفی نمایند.

نرخ سود تسهیلات

۴ درصد / ۱۸ درصد

حداقل زمان بازپرداخت

۳۶ ماه / ۴۸ ماهه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

۴۸ ماه

ضمانت/ وثایق /تضامین

بسته به سیاستهای بانک/ بدون وثیقه نقدی

شرایط تضامین/ وثایق

بسته به سیاستهای بانک مرکزی و بانک عامل

حداقل مبلغ تسهیلات

بر اساس معدل موجودی سپرده قرض الحسنه جاری

حداکثر مبلغ تسهیلات

بر اساس معدل موجودی سپرده قرض الحسنه جاری

شرایط و مدارک لازم

  •  اعطای تسهیلات طرح در قالب عقد قرض‌الحسنه و مرابحه و بر اساس مبلغ معدل حساب جاری اشخاص حقیقی و حقوقی طی دوره زمانی میانگین/معدل‌گیری (یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، یکساله و …) وفق شرایط و ضوابط ابلاغی در طرح حاضر امکان پذیر می‌باشد.
  • نوع تسهیلات قابل اعطا شامل تسهیلات قرض‌الحسنه جهت رفع نیازهای ضروری و نیز تسهیلات مرابحه خرید کالاها و لوازم مصرفی بادوام و تعمیر و بازسازی واحدمسکونی مشتریان حقیقی و پرسنل/اقارب معرفی شده از سوی مشتریان حقیقی و حقوقی وفق شرایط و ضوابط ابلاغی می باشد.
  • نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه وفق شرایط و ضوابط ابلاغی و در حال حاضر ۴ درصد و نرخ سود تسهیلات مرابحه وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و در حال حاضر حداکثر ۱۸ درصد می‌باشد.
  •  اعطای تسهیلات در قالب طرح حاضر، بدون وثیقه نقد الزامی می‌باشد.
  •  دوره بازپرداخت تسهیلات: برای تسهیلات قرض‌الحسنه حداکثر ۳۶ ماه و برای تسهیلات مرابحه حداکثر ۴۸ ماه و فاصله اقساط تسهیلات صرفاً ماهیانه می‌باشد.

شرایط لازم جهت سپرده‌گذاری به منظور بهره‌مندی از اولویت اعطای تسهیلات :

حداقل مدت سپرده‌گذاری و بهره‌مندی از اولویت اعطای تسهیلات

۹۰ روز

 (۳ ماه)

حداقل میزان سپرده‌

۱۰ میلیون ریال

سقف تسهیلات و نحوه بازپرداخت :

تسهیلات قرض الحسنه

۲۰۰ میلیون ریال

۳۶ ماه

تسهیلات مرابحه

۲ میلیارد ریال

۴۸ ماه

نیاز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاری سپرده

حداقل ۳ ماه

نوع عقد

عقد قرض الحسنه/ عقد مرابحه

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

۱۰ میلیون ریال

مبلغ حبس سپرده

 براساس معدل موجودی سپرده قرض الحسنه جاری

نحوه بازپرداخت تسهیلات

اقساطی

اطلاعات بیشتر

https://www.karafarinbank.ir

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید