تسهیلات قرض الحسنه بانک صادرات ایران  بانک صادرات در نظر داردبرای تامين نسبي نيازهاي ضروري و عمومي اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت وام غير تجاري و بدون انتظار سود، مرتفع مي سازد. اين وام بدون سود بوده و فقط داراي کارمزد ساليانه مي باشد. اعطای وام قرض الحسنه به بخش بازرگانی ممنوع می باشد. […]

تسهیلات قرض الحسنه بانک صادرات ایران

 بانک صادرات در نظر داردبرای تامين نسبي نيازهاي ضروري و عمومي اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت وام غير تجاري و بدون انتظار سود، مرتفع مي سازد.
اين وام بدون سود بوده و فقط داراي کارمزد ساليانه مي باشد.
اعطای وام قرض الحسنه به بخش بازرگانی ممنوع می باشد.

 

نام بانک/ موسسه اعتباري

بانک صادرات ایران

عنوان تسهيلات/ طرح

تسهیلات قرض الحسنه

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

رفع مشکلات مالي و احتياجات ضروری اشخاص، ايجاد اشتغال، بهبود وضع واحد هاي کوچک توليدي و تعاوني. در ضمن سرفصلهای مصرف قرض الحسنه توسط بانک مرکزی تعيين می شود.

نرخ سود تسهيلات

حداقل زمان بازپرداخت

حداکثر زمان بازپرداخت تسهيلات

ضمانت/ وثايق / تضامين

قرارداد لازم الاجرا به همراه يک ضامن معتبر و مورد قبول بانک.

شرايط تضامين/ وثايق

حداقل مبلغ تسهيلات

حداکثر مبلغ تسهيلات

حداکثر ٣ سال براي اشخاص حقيقي جهت رفع نيازهاي شخصي و حداکثر ۵ سال براي شرکتهاي تعاوني و واحدهاي توليدي،

شرايط و مدارک لازم

استعلام از وزارت تعاون يا ادارات کل تعاون  مدارک مربوط به ثبت و اشتغال به کار شرکت هاي تعاوني و کارگاهها و واحدهاي توليدي و مدارک مربوط به شناسائي متقاضي

 سند ازدواج (در خصوص اعطاي وام ازدواج). 

سند اوراق مالکيت مربوط به واحد هاي مسکوني (در مورد تعمير مسکن)

. مدارک مربوط به اشتغال به تحصيل و ميزان شهريه پرداختي (‌در مورد کمک هزينه تحصيلي) 
تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و يا گواهی اشتغال به کار متقاضی دريافت وام و ضامن، انجام استعلام شغلی متقاضی، استعلام تسهيلاتی و حساب جاری متقاضی و ضامن، استعلام داخلی و tmsl متقاضی و ضامن

نياز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاري سپرده

نوع عقد

قرض الحسنه

حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهيلات

ماهيانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه، و يا دفعتا واحده

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.bsi.ir/Pages/Riali/Facilities

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

  • منبع خبر : بانک صادرات ایران