تسهیلات اعطائی مرابحه   مرابحه قراردادي است که به موجب آن بانک، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي ميرساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، ‌آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به […]

تسهیلات اعطائی مرابحه

 

مرابحه قراردادي است که به موجب آن بانک، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي ميرساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، ‌آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي کند

نام بانک/ موسسه اعتباري

بانک صادرات ایران

عنوان تسهيلات/ طرح

تسهیلات مرابحه

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

​تأمين نقدينگي اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي)

 

نرخ سود تسهيلات

نرخ سود دوران بازپرداخت مرابحه (دفعي، اقساطي) معادل نرخ سود عقود غير مشارکتي با توجه به مدت دوران بازپرداخت براساس ضوابط بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي ج.ا.ا. مي باشد.
درصورت پرداخت تسهيلات به صورت مرابحه نقدي و تسويه آن طي همان روز کاري توسط متقاضي، صرفاً سودي معادل نيم در هزار بهاي تمام شده کالا يا خدمات اخذ مي گردد.

حداقل زمان بازپرداخت

حداکثر زمان بازپرداخت تسهيلات

حداکثر مدت قرارداد جهت تأمين نياز واحدهاي توليدي، خدماتي براي تهيه کالاها و خدمات مصرفي حداکثر يک سال و براي تهيه ماشين آلات و تاسيسات حداکثر ۳ سال طبق تشخيص و نظر بانک مي باشد. مدت زمان قرارداد براي واحدهاي بازرگاني در صورت تسويه در سررسيد قرارداد ۳ ماه و در غيراينصورت حداکثر ۶ ماه مي باشد.

ضمانت/ وثايق / تضامين

قبل از انعقاد قرارداد تضمين يا تضامين کافي از متقاضي مطابق مصوبه صادره ارکان اعتباري ذيصلاح، وفق ضوابط و مقررات جاري بانک اخذ مي گردد.

شرايط تضامين/ وثايق

حداقل مبلغ تسهيلات

حداکثر مبلغ تسهيلات

شرايط و مدارک لازم

مدارک مورد نياز، مدارک عمومي واختصاصي براي تشکيل پرونده هاي تسهيلاتي مي باشد که جهت آگاهي بيشتر مشتري مي تواند به يکي از شعب بانک صادرات مراجعه نمايد.
مدارک اختصاصي: تصوير آخرين پروانه بهره برداري/تصوير کارت شناسايي کارگاه/تصوير گواهي فعاليت صنعتي/تصوير جواز کسب / استشهاد محلي – تصوير کارت بازرگاني (حسب مورد)- پيش فاکتور خريد- تصوير سند مالکيت(حسب مورد) امدارک مورد نياز، مدارک عمومي واختصاصي براي تشکيل پرونده هاي تسهيلاتي مي باشد که جهت آگاهي بيشتر مشتري مي تواند به يکي از شعب بانک صادرات مراجعه نمايد.
مدارک اختصاصي: تصوير آخرين پروانه بهره برداري/تصوير کارت شناسايي کارگاه/تصوير گواهي فعاليت صنعتي/تصوير جواز کسب / استشهاد محلي – تصوير کارت بازرگاني (حسب مورد)- پيش فاکتور خريد- تصوير سند مالکيت(حسب مورد)

فرم درخواست تسهيلات- فرم بررسي و پيشنهاد و اعطاي تسهيلات – گزارش توجيهي شعبه – برگه قرارداد و اخذ استعلامات لازم ( استعلام تسهيلاتی و حساب جاری متقاضی، استعلام داخلی و tmsl متقاضی – استعلام شغلی متقاضی، استعلام مربوط به صورت جلسه تفکيکي و پايان کار ساختمان ملک مورد نظر. استعلام احراز هويتی از سامانه ثبت احوال، استعلام مربوط به قانون مالياتهای مستقيم ماده ۱۸۶- استعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و … )

نياز به سپرده

متقاضي علاوه بر دارا بودن حساب جاري (با دسته چک يا بدون دسته چک) يا حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي نزد بانک صادرات مي بايست مدارک مورد نياز را تکميل نمايد.

 

مدت زمان ماندگاري سپرده

نوع عقد

مرابحه

حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهيلات

شعب بانک صادرات، دستگاههاي خود پرداز، تلفنبانک، اينترنت بانک،‌ دستور پرداخت، همراه بانک

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.bsi.ir/Pages/Riali/Facilities

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

  • منبع خبر : بانک صادرات ایران