تسهیلات مشارکت مدنی بانک صادرات بانک صادرات در نظر دارد یک سری تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به سپرده گذارن خود با شرایط توافقی اعطا کند نام بانک/ موسسه اعتباري بانک صادرات عنوان تسهيلات/ طرح تسهیلات مشارکت مدنی گروه هدف/ استفاده‌کنندگان مشارکت مدنی قابل پرداخت در بخشهای تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و […]

تسهیلات مشارکت مدنی بانک صادرات

بانک صادرات در نظر دارد یک سری تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به سپرده گذارن خود با شرایط توافقی اعطا کند

نام بانک/ موسسه اعتباري

بانک صادرات

عنوان تسهيلات/ طرح

تسهیلات مشارکت مدنی

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

  1. مشارکت مدنی قابل پرداخت در بخشهای تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن ) بازرگانی (‌داخلی ،‌صادرات و واردات ) و خدماتی می باشد

نرخ سود تسهيلات

مدت به روز × نرخ سود × سرمایه = حداقل سود مورد نیاز ١٠٠×٣٦٥
در سالهای کبیسه در مخرج عدد ٣٦٦ به جای ٣٦٥ آورده می شود .

حداقل زمان بازپرداخت

حداکثر زمان بازپرداخت تسهيلات

مدت بازپرداخت تابع ضوابط و مقررات مربوط به نوع مصرف تسهیلات و به تشخیص بانک خواهد بود

ضمانت/ وثايق / تضامين

سفته یا وثیقه ملکی

شرايط تضامين/ وثايق

در صورتیکه پشتوانه تسهیلات اعطائی سفته باشد ، می بایستی به میزان ١٠٠% تعهدات مالی مشتری (‌سهم الشرکه بانک + حداقل سود مورد انتظار بانک ) سفته اخذ شود و در صورتیکه پشتوانه تسهیلات اعطائی وثیقه ملکی باشد ،‌به میزان اصل سهم الشرکه بانک به انضمام سود متعلقه بایستی در رهن بانک قرار گیرد. که متناسب با ریسک اعتباری مشتری و به تشخیص بانک تعیین می گردد .

حداقل مبلغ تسهيلات

حداکثر مبلغ تسهيلات

شرايط و مدارک لازم

درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ وام

– تصویر برابر اصل شده هرگونه مدارک مربوط به محل فعالیت

– کلیه موافقت نامه ها و مجوزهای فعالیت متقاضی دارای اعتبار ( آخرین پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، پروانه کسب ، کارت بازرگانی و … ) صادره از سوی مراجع ذیصلاح و پیش فاکتور خرید جهت مشارکت مدنی غیر از بخش مسکن

– تصویر برابر اصل شده سند ملکیت به نام متقاضی از سوی سازمان واگذارنده ( اوقافی و … ) توسط شعبه

– تعهد نامه از سازمان واگذارنده ( در مورد زمین های واگذاری ) – تصاویر برابر اصل شده پروانه ساختمان

– گواهی عدم خلاف ، جوابیه استعلام شهرداری ، نقشه های ساختمانی تائید شده توسط شهرداری ، کارت نظارت مهندسین ناظر( تاسیسات ، برق و … ) توسط شعبه در بخش مشارکت مدنی مسکن
حقیقی : تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و یا گواهی اشتغال به کار متقاضی دریافت وام و ضامن ، یک برگ از قبوض آب / برق / گاز یا تلفن
حقوقی : تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی مدیران و امضاء داران و ضامن ، تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت ، شرکت نامه ، اظهار نامه ثبت شرکت ، آگهی تاسیس به همراه آگهی روزنامه مربوط به تاسیس ، آگهی آخرین روزنامه رسمی ، اظهار نام مالیاتی مربوط به دو دوره مالی گذشته

نياز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاري سپرده

نوع عقد

مشارکت مدنی

حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهيلات

شعب بانک صادرات 

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.bsi.ir/Pages/Riali/Facilities

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

  • منبع خبر : بانک صادرات ایران