image_pdfimage_printچاپ

تسهیلات مشارکت مدنی بانک صادرات

بانک صادرات در نظر دارد یک سری تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به سپرده گذارن خود با شرایط توافقی اعطا کند

نام بانک/ موسسه اعتباری

بانک صادرات

عنوان تسهیلات/ طرح

تسهیلات مشارکت مدنی

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

  1. مشارکت مدنی قابل پرداخت در بخشهای تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن ) بازرگانی (‌داخلی ،‌صادرات و واردات ) و خدماتی می باشد

نرخ سود تسهیلات

مدت به روز × نرخ سود × سرمایه = حداقل سود مورد نیاز ١٠٠×٣۶۵
در سالهای کبیسه در مخرج عدد ٣۶۶ به جای ٣۶۵ آورده می شود .

حداقل زمان بازپرداخت

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

مدت بازپرداخت تابع ضوابط و مقررات مربوط به نوع مصرف تسهیلات و به تشخیص بانک خواهد بود

ضمانت/ وثایق / تضامین

سفته یا وثیقه ملکی

شرایط تضامین/ وثایق

در صورتیکه پشتوانه تسهیلات اعطائی سفته باشد ، می بایستی به میزان ١٠٠% تعهدات مالی مشتری (‌سهم الشرکه بانک + حداقل سود مورد انتظار بانک ) سفته اخذ شود و در صورتیکه پشتوانه تسهیلات اعطائی وثیقه ملکی باشد ،‌به میزان اصل سهم الشرکه بانک به انضمام سود متعلقه بایستی در رهن بانک قرار گیرد. که متناسب با ریسک اعتباری مشتری و به تشخیص بانک تعیین می گردد .

حداقل مبلغ تسهیلات

حداکثر مبلغ تسهیلات

شرایط و مدارک لازم

درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ وام

– تصویر برابر اصل شده هرگونه مدارک مربوط به محل فعالیت

– کلیه موافقت نامه ها و مجوزهای فعالیت متقاضی دارای اعتبار ( آخرین پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، پروانه کسب ، کارت بازرگانی و … ) صادره از سوی مراجع ذیصلاح و پیش فاکتور خرید جهت مشارکت مدنی غیر از بخش مسکن

– تصویر برابر اصل شده سند ملکیت به نام متقاضی از سوی سازمان واگذارنده ( اوقافی و … ) توسط شعبه

– تعهد نامه از سازمان واگذارنده ( در مورد زمین های واگذاری ) – تصاویر برابر اصل شده پروانه ساختمان

– گواهی عدم خلاف ، جوابیه استعلام شهرداری ، نقشه های ساختمانی تائید شده توسط شهرداری ، کارت نظارت مهندسین ناظر( تاسیسات ، برق و … ) توسط شعبه در بخش مشارکت مدنی مسکن
حقیقی : تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و یا گواهی اشتغال به کار متقاضی دریافت وام و ضامن ، یک برگ از قبوض آب / برق / گاز یا تلفن
حقوقی : تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی مدیران و امضاء داران و ضامن ، تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت ، شرکت نامه ، اظهار نامه ثبت شرکت ، آگهی تاسیس به همراه آگهی روزنامه مربوط به تاسیس ، آگهی آخرین روزنامه رسمی ، اظهار نام مالیاتی مربوط به دو دوره مالی گذشته

نیاز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاری سپرده

نوع عقد

مشارکت مدنی

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهیلات

شعب بانک صادرات 

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.bsi.ir/Pages/Riali/Facilities

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید