تسهیلات مضاربه بانک ایران زمین عقدی است که به موجب آن بانک (مالک ) عهده دار پرداخت سرمایه نقدی مشخص به متقاضی (عامل) می گردد با این شرط که عامل با سرمایه در اختیار به فعالیت های تجاری پرداخته و سود حاصله طبق شرایط مندرج در قرارداد به صورت مشخص بین طرفین تقسیم گردد. نکته […]

تسهیلات مضاربه بانک ایران زمین

عقدی است که به موجب آن بانک (مالک ) عهده دار پرداخت سرمایه نقدی مشخص به متقاضی (عامل) می گردد با این شرط که عامل با سرمایه در اختیار به فعالیت های تجاری پرداخته و سود حاصله طبق شرایط مندرج در قرارداد به صورت مشخص بین طرفین تقسیم گردد.

نکته قابل ذکر این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانک ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قراردادمضاربه با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویهکامل موضوع قرارداد است

 

نام بانک/ موسسه اعتباري

بانک ایران زمین

عنوان تسهيلات/ طرح

تسهیلات مضاربه

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که در بخش بازرگانی و خدمات فعالیت نماید

نرخ سود تسهيلات

حداقل زمان بازپرداخت

حداکثر زمان بازپرداخت تسهيلات

حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویهکامل

ضمانت/ وثايق / تضامين

شرايط تضامين/ وثايق

شرط سابقه حساب بوده و برای بانک شناخته شده باشد می تواند از تسهیلات مضاربه استفاده نماید.

حداقل مبلغ تسهيلات

 

حداکثر مبلغ تسهيلات

 

شرايط و مدارک لازم

الف- مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:

 • درخواست متقاضی
 • پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر
 • اصل و تصویر شناسنامه
 • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب
 • مجوزهای لازم در مواردیکه موضوع مضاربه، صادرات کالا باشد
 • پیش فاکتور مربوط به خرید کالای مضاربه (اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی ، صادرات)

 

ب- مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:

 • درخواست متقاضی
 • تصویر شناسنامه مدیران شرکت
 • مجوزهای صنفی معتبر
 • مجوزهای لازم در مواردیکه موضوع مضاربه، صادرات کالا باشد
 • پیش فاکتور مربوط به خرید کالای مضاربه (اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی ، صادرات)
 • اساسنامه
 • اظهار نامه مالیاتی
 • اظهارنامه ثبت شرکت
 • آگهی تاسیس
 • لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک
 • آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
 • صورت های مالی حسابرسی شدهسه دوره آخر

 

نياز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاري سپرده

نوع عقد

مضاربه

حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهيلات

اقساطی یا یکجا

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.izbank.ir/facilities

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

 • منبع خبر : بانک ایران زمین