image_pdfimage_printچاپ

تسهیلات مضاربه بانک ایران زمین

عقدی است که به موجب آن بانک (مالک ) عهده دار پرداخت سرمایه نقدی مشخص به متقاضی (عامل) می گردد با این شرط که عامل با سرمایه در اختیار به فعالیت های تجاری پرداخته و سود حاصله طبق شرایط مندرج در قرارداد به صورت مشخص بین طرفین تقسیم گردد.

نکته قابل ذکر این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانک ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قراردادمضاربه با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویهکامل موضوع قرارداد است

 

نام بانک/ موسسه اعتباری

بانک ایران زمین

عنوان تسهیلات/ طرح

تسهیلات مضاربه

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که در بخش بازرگانی و خدمات فعالیت نماید

نرخ سود تسهیلات

حداقل زمان بازپرداخت

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویهکامل

ضمانت/ وثایق / تضامین

شرایط تضامین/ وثایق

شرط سابقه حساب بوده و برای بانک شناخته شده باشد می تواند از تسهیلات مضاربه استفاده نماید.

حداقل مبلغ تسهیلات

 

حداکثر مبلغ تسهیلات

 

شرایط و مدارک لازم

الف- مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:

 • درخواست متقاضی
 • پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر
 • اصل و تصویر شناسنامه
 • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب
 • مجوزهای لازم در مواردیکه موضوع مضاربه، صادرات کالا باشد
 • پیش فاکتور مربوط به خرید کالای مضاربه (اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی ، صادرات)

 

ب- مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:

 • درخواست متقاضی
 • تصویر شناسنامه مدیران شرکت
 • مجوزهای صنفی معتبر
 • مجوزهای لازم در مواردیکه موضوع مضاربه، صادرات کالا باشد
 • پیش فاکتور مربوط به خرید کالای مضاربه (اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی ، صادرات)
 • اساسنامه
 • اظهار نامه مالیاتی
 • اظهارنامه ثبت شرکت
 • آگهی تاسیس
 • لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک
 • آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
 • صورت های مالی حسابرسی شدهسه دوره آخر

 

نیاز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاری سپرده

نوع عقد

مضاربه

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهیلات

اقساطی یا یکجا

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.izbank.ir/facilities

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید