image_pdfimage_printچاپ

گروه هدف: کارمندان، کارگران، خانم‌های خانه‌دار، بازنشستگان و …

نیاز به ضامن: ندارد

طرح کوشان برای چه افرادی مناسب است؟

  • افراد دارای حساب سپرده پس انداز در بانک
  • انتقال امتیاز به نزدیکان

نرخ سود سپرده و مبلغ و نرخ سود تسهیلات:

  •  دارنده سپرده می‌تواند از ۶۰ تا ۸۰ درصد سپرده مدت‌دار خود را تسهیلات با نرخ‌ها و شرایط موردنظر دریافت کرده یا افراد دیگری را برای دریافت تسهیلات معرفی کند. در واقع، در این طرح، سپرده‌گذار در ازای سپرده‌گذاری‌اش، ماهانه سود دریافت کرده و در صورت دریافت تسهیلات، هر ماه مبلغی بابت اقساط تسهیلات دریافتی به بانک پرداخت می‌کند.
نرخ سود سپرده دوره زمانی نسبت تسهیلات به سپرده نرخ تسهیلات
%۱۰ ۱۲ ماهه %۶۰ %۶٫۶
%۶۵ %۷٫۶
%۷۰ %۸٫۴
%۷۵ %۹٫۲
۲۴ ماهه %۶۰ %۵٫۸
%۶۵ %۶٫۹
%۷۰ %۷٫۷
%۷۵ %۸٫۶
۳۶ ماهه %۶۰ %۵٫۵
%۶۵ %۶٫۶
%۷۰ %۷٫۶
%۷۵ %۸٫۵
%۸۰ %۹٫۲
نرخ سود سپرده دوره زمانی نسبت تسهیلات به سپرده نرخ تسهیلات
%۱۵ ۱۲ ماهه %۶۰ %۱۸
۲۴ ماهه %۶۵
۳۶ ماهه %۷۰
نرخ سود سپرده دوره زمانی نسبت تسهیلات به سپرده نرخ کارمزد
تسهیلات
مرابحه
۱۲ ماهه %۷۰
۲۴ ماهه %۷۵
۳۶ ماهه %۸۰

توضیح بیشتر: اگر مشتری سپرده ۱۰درصدی افتتاح کند می تواند به اندازه ۶۰ درصد مبلغ سپرده خود تسهیلاتی ۳۶ ماهه با نرخ ۵٫۵ درصد دریافت کنداگر سپرده گذار تصمیم داشته باشد سپرده ای با نرخ سود ۵درصد افتتاح کند، می تواند به اندازه ۸۰ درصد مبلغ سپرده خود تسهیلاتی ۳۶ ماهه با نرخ ۲درصد از بانک دریافت نماید.

ماشین حساب کوشان

 
جهت اطلاعات بسشتر به شعب بانک اقتصاد نوین مراجعه کنید.
برای اطلاع از سایر طرح های تسهیلاتی کلیک نمایید.