image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: 

عنوان :          دستور العمل اجرائی فروش اقساطی مسکن

                    دستورالعمل اجرائی فروش اقساطی مواد اولیه ،لوازم یدکی وابزار کار

                    دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات

تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: 

قوانین و مقررات مرتبط:  بخشنامه شماره نب/۲۲۵۶/۱۸ مورخ ۲۸/۵/۱۳۶۳

بخشنامه شماره نب/۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳

بخشنامه شماره نب/۶۷۴ مورخ ۱/۳/۱۳۶۸

بخشنامه شماره مب/۱۰۴۰ مورخ ۶/۸/۱۳۸۱

بخشنامه شماره مب/۱۴۵۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳

بخشنامه شماره مب/۱۹۴۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴

بخشنامه شماره ۲۰۷۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴

 

 

 دستور العمل اجرائی فروش اقساطی مسکن

ماده ۱- منظور از فروش اقساطی مسکن عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

ماده ۲- بانک‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد، منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید اینگونه واحدها، به صورت اقساطی به آنان به فروش برسانند.

تبصره[۱] بانک‏ها می‏توانند بنا به درخواست کتبی متقاضیان خرید مسکن، واحدهای مسکونی نوساز دست اول[۲] موجود را خریداری و به صورت فروش اقساطی به آنان به فروش برسانند.

ماده ۳- شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی موضوع ماده (۲) از قبیل میزان پیش پرداخت و زمان دریافت آن، مدت باز پرداخت بدهی و امثالهم توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

تبصره ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی موضوع این ماده از قبیل سطح زیر بنای واحد مسکونی، نوع مجوز های لازم، توزیع جغرافیائی. حداکثر میزان تسهیلات و امثالهم با پیشنهاد وزارت مسکن و شهر سازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.

بانک‏ها مکلفند این ضوابط را که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد شد رعایت نمایند.

ماده ۴- بانک‏ها موظفند قبل از اقدام به احداث طرح‏های ساختمانی، طرح‏های مذکور را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. اجرای طرح‏های مزبور از محل منابع بانک و سپرده‌های سرمایه گذاری در این قبیل طرح‏ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد.

تبصره – حداقل و یا حداکثر نرخ سود (نرخ بازده) مورد انتظار برای طرح‏های ساختمانی برای بانک‏ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۵- بانک‏ها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی ارزان قیمت را با توجه به قیمت تمام شده هزینه‌های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهد نمود.

تبصره ۱- در احتساب سود، مبلغ پیش دریافت موضوع ماده ۷، از قیمت تمام شده کسر خواهد شد.

تبصره ۲- حداقل و یا حداکثر نرخ سود به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده ۶- اعلام قیمت فروش نقدی واحدهای مسکونی موضوع این دستور العمل، توسط بانک به خریدار، الزامی است.

ماده ۷- بانک‏ها مکلفند قبل از انعقاد قرار داد مبلغی از متقاضیان واحدهای مسکونی به عنوان ”پیش دریافت“ نقداً دریافت نمایند. میزان پیش دریافت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

شورای پول و اعتبار در پانصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۳ تصویب نمود.[۳]

”دریافت «پیش دریافت » به منظور اعطای تسهیلات بانکی جهت فروش اقساطی سهم‏الشرکه بانک‏ها در مشارکت‏های مدنی آنها به شریک یا شرکاء ‌این قبیل مشارکت‏ها در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط، برای بانک‏ها الزامی نمی‌باشد.“

ماده ۸- وصول قیمت فروش اقساطی واحدهای مسکونی توسط بانک‏ها به اقساط مساوی،در سررسیدهای معین، صورت خواهد گرفت.

تبصره حداکثر مدت وصول اقساط توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۹- بانک‏ها مکلفند به منظور اخذ تامین کافی جهت ایفای تعهدات خریدار شش دانگ واحد مسکونی را تا وصول کلیه مطالبات بانک در این مورد به وثیقه بگیرند.

ماده ۱۰- بانک‏ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا واحدهای مسکونی فروخته شده همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات به نفع بانک بیمه شود.

ماده ۱۱- در صورتی که خریدار قبل از سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید، بانک‏ها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده، به خریدار اعطاء نمایند.

ماده ۱۲- بانک‏ها مکلفند در قرارداد فروش اقساطی مسکن ،موضوع این دستور العمل، قید نمایند که قرار داد مذکور، براساس توافق طرفین، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین‏نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشد.

تبصره معاملاتی که طبق قوانین ومقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهند شد.

این دستور العمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۶ تبصره در پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسید.

دستورالعمل اجرائی فروش اقساطی مواد اولیه ،لوازم یدکی وابزار کار

ماده ۱- منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر بترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی ویا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین دریافت گردد.

ماده ۲- بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.

تبصره حیوانات زنده غیرمولد نیز از جمله نیازهای اولیه واحدهای تولیدی کشاورزی محسوب می‏شوند.[۴]

ماده ۳ بانک‏ها مکلفند قبل از اقدام به خرید اموال وکالاهای موضوع ماده ۲ مبادرت به دریافت تقاضا و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید این قبیل اموال وکالاها را بنمایند.

تبصره بانک‏ها موظفند ضمن اخذ تعهد موضوع این ماده، تعهد لازم را برای مصرف اموال و کالاهای مورد تقاضا توسط متقاضی در طول مدت قرار داد دریافت نمایند.

ماده ۴ بانک‏ها مکلفند قبل از انعقاد قرار داد فروش اقساطی اموال وکالاهای موضوع این دستورالعمل، عملیات فروش اقساطی موضوع قرارداد را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرار داد قابل برگشت می‏باشد.

تبصره در بررسی‌های موضوع این ماده اطمینان حاصل خواهد شد که میزان مواد اولیه مورد تقاضا متناسب با حجم یک دوره تولید واحد تولیدی متقاضی باشد.

ماده ۵- قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده ۲ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. حداکثر و یا حداقل میزان سود بانک توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید .قیمت تمام شده مبنای محاسبه سود خواهد بود.

– ”شورای پول و اعتبار در جلسه پانصد و بیست ونه مورخ ۶/۳/۱۳۶۳ مقرر داشت که خرید کلیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، وسائل تولید، ماشین آلات و تأسیسات در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی به قیمت رسمی انجام پذیرد“.[۵]

– شورای پول و اعتبار در جلسه پانصد و چهل و هشت مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۳مقرر داشت[۶] ملاک محاسبه میزان تسهیلات بانکی در مورد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، وسائل تولید، ماشین آلات و تأسیسات که برای آنها قیمت رسمی وجود دارد، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط به این قبیل تسهیلات، قیمت رسمی باشد. ملاک محاسبه میزان تسهیلات اعطائی در مورد آن دسته از کالاها که برای آنها قیمت رسمی وجود ندارد به تشخیص بانک خواهد بود مشروط بر اینکه بانک از فقدان قیمت رسمی اطمینان حاصل نماید.

– شورای پول و اعتبار در جلسه ۷۱۳مورخ۵/۸/۱۳۶۹مقرر داشت[۷] ”به مشتریانی که تمام یا قسمتی از بدهی خود را قبل از سررسید پرداخت می‌نمایند تخفیف سود اعطاء بشود.“

ماده ۶- مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال وکالاهای موضوع این دستورالعمل نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یکسال تجاوز نماید.

تبصره ۱- این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یکسال دیگر با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش خواهد بود. در مورد تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای بافت فرش، مدت وصول قیمت فروش اقساطی مربوط به یک دوره تولید حداکثر دو سال در نظر گرفته شود.[۸]

تبصره ۲- مدت معاملات اقساطی حیوانات زنده موضوع تبصره ماده ۲، برای واحدهای تولیدی، کشاورزی موجود حداکثر دو سال تعیین و در مورد واحدهای تولیدی کشاورزی جدید تابع تبصره ۳ این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح‏های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک تعیین و مشخص خواهد شد.

ماده ۷- اعلام قیمت فروش نقدی اموال و کالاهای موضوع این دستورالعمل توسط بانک به خریدار الزامی است.

ماده ۸- وصول قیمت فروش اقساطی اموال وکالاهای موضوع این دستورالعمل دفعتاً واحده، به دفعات، به اقساط مساوی، غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین مجاز میباشد.

ماده ۹- بانک‏ها می‏توانند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت بهای کالای فروخته شده از متقاضی تأمین کافی اخذ نمایند.

ماده ۱۰- بانک‏ها به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرار داد منعقده در طول مدت قرارداد عنداللزوم نظارت لازم وکافی را به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۱- بانک‏ها ترتیبی اتخاذخواهند نمود تاعنداللزوم وثائق دریافتی از بابت معاملات اقساطی (اعم از اینکه این وثائق اموال موضوع معامله اقساطی و یا غیر آن باشد) همه ساله در طول مدت اجرای قرار داد حداقل بمیزان مانده مطالبات خود بیمه شود.

ماده ۱۲- بانک‏ها مکلفند در قرارداد فروش اقساطی موضوع این دستور العمل قید نمایند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجراء وتابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می‌باشد.

تبصره معاملاتی که طبق قوانین ومقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ماده و ۶ تبصره در پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

دستورالعمل اجرائی فروش اقساطی وسائل تولید، ماشین آلات وتأسیسات

ماده ۱- منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

ماده ۲- اموال موضوع این دستورالعمل شامل وسائل تولید، ماشین آلات و تأسیساتی می‏باشد که عمر مفید آنها بیش از یکسال باشد.

طول عمر مفید این قبیل اموال طبق جدول پیوست تعیین گردیده است .

شورای پول و اعتبار در ششصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۶ موافقت نمود تبصره ذیل به ماده ۲ دستورالعمل اضافه گردد.[۹]

تبصره حیوانات مولد، نظیر گاو شیرده، گوسفند داشتی، مرغ تخم‌گذار، زنبور عسل و نظایر آن از جمله وسایل تولید محسوب شده و طول عمر مفید آنها به تشخیص بانک اعطاء کننده تسهیلات اعتباری تعیین می‏گردد. در هر صورت این مدت از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

ماده ۳- بانک‏ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال موضوع ماده دو این دستورالعمل را منحصراً بنابه در خواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها مبنی بر خرید ،مصرف ویا استفاده مستقیم اینگونه اموال ،خریداری وبه صورت اقساطی به آنان بفروش برسانند.

ماده ۴- در خواست کتبی و تعهد متقاضی باید حاوی نکات ذیل باشد:

الف- تعیین دقیق نوع و مشخصات اموال موضوع این دستور العمل.

ب- قبول مسئولیت انتخاب، تحویل، حمل و نصب اموال مذکور توسط متقاضی.

ماده ۵- بانک‏ها مکلفند قبل از مبادرت به انعقاد قرار داد فروش اقساطی موضوع این دستورالعمل عملیات موضوع قرارداد را بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع وسود متعلقه در طول مدت قرار داد قابل برگشت باشد.

تبصره در صورتی که اعطای تسهیلات از طریق فروش اقساطی برای طرح‏های تولیدی، کشاورزی، صنعتی ، معدنی و خدماتی صورت گیرد. بانک‏ها مکلفند طرح مربوط را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. اجرای طرح‏های مزبور از محل منابع بانک و سپرده‌های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد.

ماده ۶- قیمت فروش اقساطی اموال موضوع این دستورالعمل با توجه به قیمت تمام شده اموال مزبور و سود بانک تعیین خواهد شد. حداکثر و یا حداقل میزان سود به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. قیمت تمام شده پس از وضع پیش دریافت موضوع ماده ۸ مبنای محاسبه سود قرار خواهد گرفت .

– ”شورای پول و اعتبار در جلسه پانصد و بیست و نه مورخ ۶/۳/۶۳ مقرر داشت که خریدکلیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار. وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی به قیمت رسمی انجام پذیرد“. [۱۰]

– شورای پول و اعتبار در جلسه پانصد و چهل و هشت مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۳مقرر داشت:[۱۱]

ملاک محاسبه میزان تسهیلات بانکی در مورد فروش اقساط مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، وسایل تولید، ماشین الات و تاسیسات که برای آنها قیمت رسمی وجود دارد، در چارچوب مقررات وضوابط مربوط به این قبیل تسهیلات قیمت رسمی باشد. ملاک محاسبه میزان تسهیلات اعطائی در مورد آندسته از کالاها که برای آنها قیمت رسمی وجود ندارد به تشخیص بانک خواهد بود مشروط براینکه بانک از فقدان قیمت رسمی اطمینان حاصل نماید.

ماده ۷- اعلام قیمت فروش نقدی اموال موضوع این دستور العمل توسط بانک به خریدار، الزامی است.

ماده ۸- بانک‏ها مکلفند با توجه به صلاحیت تخصصی و فنی متقاضی، نوع وسایل تولید، ماشین آلات وتأسیسات ورشته فعالیت (با دادن اولویت به امور تولیدی) مبلغی به عنوان ”پیش دریافت“ از خریدار دریافت نمایند. میزان پیش دریافت به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده ۹- وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع معاملات این دستور العمل توسط بانک‏ها دفعتاً واحده و یا بدفعات به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین بلامانع است.

ماده ۱۰- مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع این دستور العمل نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مذکور در ماده ۲تجاوز نماید.

تبصره مبدأ محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود.

ماده ۱۱- در صورتی که خریدار قبل از سررسید ویا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید بانک‏ها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه ،متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده، به خریدار اعطاء نمایند.

ماده ۱۱ – دستورالعمل در جلسه پانصد و چهل و هشت مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۳شورای پول و اعتبار قرائت و شورا تفسیر نمود:[۱۲]

”تخفیف مذکور در این ماده لزوماً متناسب با سود دریافتی نبوده بلکه می‏تواند کمتر از آن نیز باشد“.

ماده ۱۲- بانک‏ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تاعنداللزوم اموال موضوع این دستور العمل و وثائق متعلقه، همه ساله و در طول مدت اجرای قرار دادهای ذیربط حداقل بمیزان مانده مطالبات خود به نفع بانک بیمه شود.

ماده ۱۳- بانک‏ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرار داد و وصول مطالبات خود اموال موضوع معاملات این دستور العمل را به وثیقه خود در آورند .

تبصره در مواردی که اموال موضوع معاملات این دستور العمل مصرف انحصاری ویا محدود داشته باشد و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد، بانک علاوه بر وثیقه گرفتن اموال موضوع معاملات، مبادرت به اخذ وثیقه اضافی نیز خواهد نمود.

ماده ۱۴- بانک‏ها برحسن اجرای قرار دادهای منعقده موضوع معاملات این دستور العمل در طول مدت قرار داد مربوط، نظارت لازم وکافی را به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۵- بانک‏ها مکلفند در قرار داد فروش اقساطی موضوع این دستور العمل قید نمایند که قرار داد مذکور، براساس توافق طرفین، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می‏باشد.

تبصره معاملاتی که طبق قوانین و مقررات  موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. این دستورالعمل مشتمل بر ۱۵ ماده و۴ تبصره در پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسید.

 

جدول عمر مفید وسایل ،ماشین آلات وتاسیسات

شرح

عمر مفید (به سال)

فصل ۱- وسایل مشترک بین صنایع وفعالیت‏های مختلف

الف- مراکز وموتورهای مولد نیروی برق که در صنایع

 عمومی بکار برده می‏شود شامل :

۱ـ توربین های بخار یا گاز ومولد بخار آن

۲ـموتورهای مولد وژنراتورها که سرعت محور آن ۳۷۵دور یا کمتر در دقیقه باشد.

۳ـموتورهای مولد وژنراتورها که سرعت محور آن بین ۳۷۶دور یا ۷۵۰دور در دقیقه باشد.

۴ـموتورهای مولد وژنراتور ها که سرعت محور آن بیش از ۷۵۰دور در دقیقه باشد .

۵ـمولد بخار به تنهایی( دیگ بخار ومتعلقات آن )

۶ـ ترانسفورماتور وکلید وتابلوی برقی وبهای کابل وهزینه های مستقیم کابل کشی وپایه‌ها

ب- برجهای خنک کننده وتصفیه آب ومخازن سوخت وپمپهای مربوط به دستگاهها درصورتی که توام با مولد های برق خریداری شود.

ج- وسایل حمل ونقل زمینی وهوائی وآسانسور های داخلی کارخانجات شامل :

۱ـآسانسور

۲ـ سیم نقاله ومتعلقات آن وسایر وسایل موتوری وپل متحرک

۳ـوسایلی که با باطری وهوای فشرده ویا موتور کار می‌کند.

د- کمپر سور متحرک (ماشینهای تهیه هوای فشرده ) وماشینهای پنوماتیک

هـ کمپرسور ساکن وسنگین به ظرفیت ۱۵ متر مکعب به بالا

و- ماشینهای مربوط به نظافت کارخانه وجاروبهای جذب گرد

ز- ماشین آلات تهویه وحرارت مطبوع.

ح- اثاثیه وماشین آلات دفتری ولوازم اداری

فصل ۲- صنایع فلزی

۱ـ انواع ماشینهای پرس وابزار سازی

۲ـ ماشینهای تراش فلزات مانند (ماشین تراش فرز، صفحه تراش ، سوراخ گیری وغیره )

۳ـ ماشین آلات جوشکاری :

الف- جوش برق

ب- جوش کاربیت وهیدروژن

ج ـ جوش نقطه وغیره

۴ـ کوره‌های ذوب فلزات (ریختگری)اعم از نفتی ،برقی ذغال سنگ وگازی

۵ـ کوره‌های مرتفع مخصوص ذوب تصفیه انواع فلزات

۶ـ ماشین آلات قوطی و بشکه سازی و چاپ فلزات و در بطری سازی

۷ـ ماشین چاقو سازی، گداز فلزات، چین دادن به اوراق فلزی،تیغ صورت، سوهان و مته سازی و آب دادن فلزات عملیات حرارتی

۸ـ ماشین آلات تهیه مصنوعات فلزی از قبیل لوله و پروفیل

۹ـ ماشین آلات تهیه مصنوعات فلزی غیر آهن، از قبیل :

ریل ، پرده، یراقهای درب و پنجره، لوله های غیرآهنی،

چراغ و  سماور و لوستر سازی ، چراغ خوراک پزی و بخاریهای دستی

۱۰ـ ماشین آلات آبکاری از قبیل : آب کرم ، آب نیکـل ، لعاب زنـی و ماشین آلات گالوانیزه کردن فلزات

۱۱ـ ماشین آلات تهیه میخ و میخ پرچ ، پیچ و مهره، سوزن و سنجاق، چفت و لولا و یراق درب، فنر از هر قبیل و سیم خاردار

۱۲ـ ماشین آلات نوردکاری و آهنگر موتوری

۱۳ـ ماشین آلات دوچرخه و موتور سیکلت سازی

۱۴ـ ماشین آلات تهیه الکترود جوشکاری

۱۵ـ ماشین آلات تهیه میز و مبل ، صندلی فلزی و صندلی اتوبوس

۱۶ـ ماشین آلات کارخانجات تهیه یخچال،کولر، اجاق گاز،بخاری، آب گرمکن و امثال آن

۱۷ـ ماشین آلات تهیه ترانسفورماتور و تابلوهای کنترل

۱۸ـ ماشین آلات قالب سازی

۱۹ـ قالبهای فلز کاری ( فلزی)

۲۰ـ قالبهای فلز کاری از نوع غیر فلز

۲۱ـ سایر ماشین آلات مخصوص صنایع فلزی که در موارد فوق ذکر نشده

فصل ۳ـ وسایل حمل و نقل (۱)

(۱) بر اساس مصوبه پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ

۱۸/۱۰/۱۳۶۲ شورای پول و اعتبار ، مدت عمر مفید موضوع بندهای ” ۱و۴“ این فصل اصلاح گردید.

۱ـ اتوبوس واتوکار

۲-اتومبیل سواری شخصی کوچک وبزرگ

۳- اتومبیل سواری تاکسی

۴-کامیون وبارکش

۵-موتور سیکلت

۶-شناورهای بدون موتور

۷-یدک‏کش‏ها وکشتی‌های کوچک موتوردار تا پانصد تن غیرفلزی

۸-کشتی‏های موتوردار به ظرفیت از پانصد تن به بالا

۹-کشتی‏های سرد خانه دار

۱۰-کشتی‏های نفت کش

۱۱-قایق‏های موتوری

۱۲-کرجی، قایق‏های کوچک و امثال آن

فصل ۴- ماشین الات ساختمانی

۱ـ ماشین آلات مربوط به راهسازی و ساختن فرودگاه

۲ـ ماشین آلات مربوط به بندرسازی

۳ـ ماشین آلات مربوط به سدسازی

۴ـ ماشین الات مربوط به ابنیه

۵ـ ماشین آلات مربوط به شهرسازی

تبصره ۱

ماشین آلات ردیف ۱تا۵ عبارتند از :

گریدر، انواع تراکتور، اسکریبر، لودر، حفارتونل، انواع پمپ، انواع غلطک، انواع سنگ شکن، ماشین‏های فیلر، ماشین‏های تهیه آسفالت، سیلوهای مربوط ماشین‏های پخش دیبراتـور، ماشین‏هـای پایه کوبی، ماشین‏های بتن ریزی زیر آب لوازم غواصی، اسکله‏های موقت، میکسر، جراثقال، الواتور، سنگ بر، دامپر، بلوک زنی، ماشین‏های حفرکانال ، ماشین‏های لوله گذار، ماشین‏های جذب کننده لوله ها و جوش زنی و سایر ماشین آلات مشابه.

تبصره ۲

ابزار کار ازقبیل: بیل وکلنگ، چکش‏های برقی، فورکن، پیک، لوله‌های برزنتی ونظایر آن، در سال خرید در حساب هزینه بهره‏برداری پذیرفته می‏شود .

فصل ۵- ماشین آلات معدنی

۱-دستگاه‏های تغلیظ وبالابردن عیار سنگ‏ها از طریق شستشو و یا طریق دیگر

۲-ریل، واگن، لوله‌های آهن، لوکوموتیو ماشین‏های کندن ذغال سنگ و سایر مواد معدنی نرم

۳- وسایل حفاری و استخراج مواد شامل سونداژ، بیل‏های مکانیکی، سنگ شکن و مخازن فلزی و نظایر آن وکمپرسورها، تراکتور، بارکن

۴- وسایل جلوگیری از ریزش سقف معادن از قبیل: تیرهای بتونی، تیرهای آهن، سیستم‌ جک‏های هیدرولیک که در معادن ذغال سنگ به کار می‌رود.

فصل۶-ساختمان و ضمایم آن که منصوب در بنا است

۱ـ ابنیه کارگاه‏ها و کارخانجات شامل سالون‏های نصب ماشین‏الات، انبارهای دفتر در محل کارگاه‏ها و یا کارخانه‌، منازل مسکونی کارمندان و کارگران و همچنین تأسیسات و ساختمان‏های مسکونی کارمندان و کارگران در کارگاه، معدن و کارخانجات .

۲ـ سایر ساختمان‏های غیر کارگاهی و کارخانجات

فصل ۷- صنایع نساجی از پشم، پنبه، کتان، کنف و ابریشم

۱ـ ماشین آلات مقدماتی ریسندگی و بافندگی

۲ـ ماشین آلات ریسندگی

۳ـ ماشین آلات بافندگی بطور کلی

۴ـ ماشین آلات رنگرزی و چاپ و تکمیل

۵ـ ماشین آلات سفیدگری منسوجات

۶ـ ماشین آلات بسته بندی

۷ـ ماشین الات تهیه ابریشم (پیله کشی)

۸ـ ماشین آلات موتوری، جوراب بافی

۹ـ ماشین الات برودری دوزی و کشبافی

۱۰ـماشین آلات تهیه طناب و نخ قند و قیطان بافی و تور بافی

۱۱ـماشین آلات تصفیه و تجزیه مو و کرک و پشم و شستشوی

۱۲ـ ماشین آلات تهیه پارچه‌های نمدی از هرنوع الیاف

تبصره :

ماشین آلات مذکور اعم از این که مواد مصرفی آنها طبیعی یا مصنوعی باشد از نظر استهلاک بی تفاوت است .

فصل ۸- صنایع پلاستیکی

۱ـ ماشین آلات پلاستیـک سازی و فرش‏های مشمعی و دستگاه‏های بسته بندی مربوط.

۲ـ انواع غلطک برای ساخت پلاستیک

۳ـ ماشین الات تهیه کفش و سایر محصولات پلاستیکی

۴ـ ماشین آلات صفحه گرامافون

۵ـ ماشین‏آلات تهیه مواد اولیه پلاستیک به مصنوعات واسطه

تبصره:

بهای قالب‏ها در سال استفاده در حساب بهره برداری پذیرفته می‏شود .

فصل ۹- صنایع بهداشتی

۱ـ ماشین آلات صابون سازی و وسایل بسته بندی مربوط

۲ـ ماشین آلات تهیه پودرهای رختشویی

۳ـ ماشین آلات تهیه عطر و ادوکلن و سایر محصولات آرایشی

۴ـ ماشین آلات تهیه گلیسیرین

۵ـ ماشین آلات خمیردندان

۶ـ ماشین آلات دارو سازی

۷ـ ماشین آلات تهیه پنبه هیدروفیل و باندهای طبی

فصل ۱۰‌ـ صنایع روغن کشی و تصفیه آن

ماشین آلات روغن کشی شامل دستگاه‏های :

الف ـ سیلوهای پاک کننده، لینتر گیری خرد کننده، جداکننده آسیاها، پرس‏ها و صافی‏ها.

ب‌ ـ سانتریفوژ، بیرنگ کننده، تولید هیدروژن و صافی‏های بی بو کننده، بسته بندی، اندازه گیری و مخازن

فصل ۱۱ ـ صنایع چاپ

ماشین‏های چاپ شامل دستگاه‏های :

برش، چاپ افست و چاپ معمولی، چاپ پلاستیک ، شیشه و صحافی

تبصره :

حـروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده در حسـاب هزینـه بهره برداری پذیرفته می‏شود.

فصل ۱۲ـ صنایع قند

۱ـ ماشین آلات تهیه قند و شکر از چغندر

۲ـ ماشین آلات تهیه قند و شکر از نیشکر

۳ـ ماشین آلاتی که منحصراً شکر تصفیه می‏نمایند

فصل ۱۳ـ صنایع ساختمان

۱ـ ماشین آلات سازنده کاشی و سرامیک و مقره چینی

۲ـ ماشین آلات آجرسازی

۳ـ ماشین آلات سازنده سفال

۴ـ ماشین آلات آجرنسوز

۵ـ ماشین الات سنگ بری و صیقل زنی و سنگ کوبی

۶ـ ماشین آلات سیمان سازی (کارخانه سیمان)

۷ـ ماشیـن آلات تهیه لوله و ورق و سایر لوازم ساختمانی از سیمان و پنبه سوز

۸ـماشین الات موزائیک سازی

۹ـ کارخانه گچ و آهک سایی

فصل ۱۴- صنایع نوشابه سازی

دستگاه‏های الکل‏کشی وتهیه نوشابه‏های الکلی وغیرالکلی ازهر نوع

فصل ۱۵- صنایع خوراکی

۱ـ ماشین آلات تهیه لبنیات پاستوریزه

۲ـ ماشین آلات تهیه بستنی

۳ـ ماشین آلات تهیه آدامس و شکلات و آب‏نبات وتافی ونظایر آن

۴ـ ماشین آلات نان و بیسکویت و انواع شیرینی و قند ریزی

۵ـ ماشین الات کنسروسازی، کالباس سازی، کمپوت و آب میوه

۶ـ ماشین آلات تهیه خشکبار

۷ـ ماشین آلات تهیه ماکارونی

۸ـ ماشین الات آرد سازی شامل وسایل برقی  شستشو، بوجاری توزین و حمل کیسه

۹ـ ماشین آلات برنج کوبی

۱۰ـ ماشین آلات نشاسته سازی وگلوکز سازی

۱۱ـ ماشین آلات چای سازی و بسته بندی

۱۲ـ ماشین آلات تهیه خمیر مایه نان

۱۳ـ ماشین آلات تهیه سرکه

۱۴ـ ماشین آلات پرورش و تکثیر ماهی

تبصره :‌ 

سنگ آسیاب در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‏شود.

فصل ۱۶ ـ صنایع شیمیایی

۱ـ ماشین آلات تهیه مواد اسیدی از هر قبیل

۲ـ ماشین آلات تهیه سود کستیک، کربنات دوسود، بی کربنات دوسود و مشابه آن

۳ـ ماشین آلات تهیه کود شیمیایی شامل :

الف ـ اسید و آمونیاک سازی

ب ـ سوپر فسفات و سایر قسمتهای کودسازی

۴ـ ماشین آلات تهیه گاز از هر قبیل و مخازن و کپسول‏های آن به شرح زیر :

الف ـ ماشین آلات و مخازن ثابت نگهداری گاز

ب ـ کپسول‏های مخصوص حمل و نقل گاز

۵ـ مدت استهلاک ماشین آلات تهیه روغن معدنی مانند :‌گریس و روغن موتور، تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های مربوط و مخازن‌‌ آن از ۷ سال به ۱۵ سال ترقی داده می شود. مانده مستهلک نشده این اموال در سال ۱۳۴۸ در بقیه مدت ۱۵ سال از تاریخ بهره برداری قابل استهلاک خواهد بود .

تبصره :‌ شرکت‏های نفتی موضوع ماده ۱۷۳ قانون مالیات‏های مستقیم از مقررات این ماده واحده مستثنی هستند.

۶ـ ماشین آلات تهیه الیاف و نخ‏های مصنوعی از هر قبیل

۷ـ ماشین آلات رنگسازی، تهیه روغن جلا، روغن‏های صنعتی و نظایر آن

۸-سایر ماشین آلات مربوط به مواد شیمیایی که فوقاً ذکر نشده و همچنین تهیه الیاف مصنوعی

۹-ماشین آلات واکس سازی

۱۰-کارخانجات پتروشیمی وتهیه مواد اولیه پلاستیک که در جای دیگر گفته نشده

۱۱-ماشین آلات مرکب سازی

۱۲-ماشین آلات شمع سازی، بتونه سازی و ورنی سازی

فصل ۱۷- صنایع کاغذی

۱ـ ماشین آلات تهیه کاغذ و مقوا

۲-ماشین آلات تهیه کارتن و جعبه مقوایی

۳-ماشین آلات تهیه دستمال کاغذی وکاغذهای دیواری وتزئینی

۴-ماشین آلات تهیه لیوان کاغذی و مقوایی کاغذهای پارافینی

۵-ماشین آلات تهیه پاکت و کاغذ بری

۶-ماشین آلات تهیه کاغذ سمباده و سایر کاغذهای صنعتی

فصل ۱۸-صنایع برقی والکترونیک

۱-ماشین آلات تهیه لوله برگمن

۲-ماشین آلات تهیه کلید پریز و سرپیچ و لوازم مشابه

۳ ماشین آلات سیم و روکش سازی سیم و کابل سازی

۴- ماشین آلات ساخت لامپ نئون

۵- ماشین آلات تهیه لامپ‏های الکتریک و الکترونیک و حباب تصویر تلویزیون

۶-ماشین آلات تهیه رادیو و تلویزیون، ضبط صوت، گرامافون، تلفن و دستگاه‏های مونتاژ

۷-ماشین آلات ساخت کنتور برق

۸-ماشین آلات ساخت ترانسفورماتور و بادبزن برقی و ماشین‏آلات ساخت سایر لوازم برقی

فصل ۱۹- صنایع پلاستیکی

۱ـ ماشین آلات تهیه انواع پلاستیک و طیوب برای وسایط نقلیه

۲ـ ماشین آلات روکش سازی لاستیک

۳ـ ماشین الات تهیه فوم ورابر (تشک‏های لاستیکی )

۴ـ ماشین‏آلات و وسایل ورزش و سایر اجناس ساخته شده از لاستیک

۵ـ ماشین آلات فرش‏های لاستیکی

۶ـ ماشین آلات تهیه کفش و پاشنه لاستیکی

۷ـ قالب‏های ساخت صنایع لاستیکی

فصل ۲۰-ماشین آلات سرد

۱- ماشین آلات یخ سازی

۲-سالن‏های سرد کننده برای نگهداری مواد غذایی وملبوس وغیره

فصل ۲۱- صنایع دباغی و چرمی

۱ـ ماشین آلات تهیه چرم

۲ـ  ماشین آلات آماده کردن

۳ـ ماشین آلات سالامبور

۴ـ ماشین آلات تهیه کفش و سایر مصنوعات چرمی

فصل ۲۲- صنایع شیشه

۱ـ کوره ذوب مواد و بوته

۲ـ ماشین آلات تهیه شیشه جام و مشجر و نشکن

۳ـ ماشین الات تهیه ظروف از شیشه و بلور

۴ـ تراش شیشه و آینه سازی

۵ـ ماشین آلات تهیه مصنوعات شیشه دیگر از قبیل حباب چراغ، آمپول‏ها، پشم شیشه و غیره

تبصره:

قالب‏های مربوط به تهیه ظروف و غلطک‏ها و آجر نسوز مورد مصرف کوره در سال استفاده در حساب هزینه بهره برداری پذیرفته می‏شود .

فصل ۲۳- صنایع چوبی

۱-ماشین آلات نجاری مانند:اره، رنده و فرز و امثال آن

۲-ماشین آلات تهیه تخته سه لایی فیبر و اشباع چوب

۳-ماشین الات تهیه نئوپان (تریشه چوب فشرده ) و روکش سازی

۴-ماشین آلات تهیه قالب کفش و مدل سازی

۵-ماشین آلات تهیه پارکت چوبی

۶-ماشین آلات مبل و صندلی سازی چوبی

۷-ماشین آلات فرمیکا سازی

فصل ۲۴- تأسیسات تصفیه وتوزیع آب شهر

۱ـدستگاه‏های تصفیه ومخازن آب

۲ـشبکه های لوله کشی و سایر وسایل انتقال آب

۳ـچاه و موتور پمپ و متعلقات آن

فصل ۲۵-صنایع سینمایی

۱ـ دستگاه‏های فیلم برداری

۲ـ دستگاه‏های چاپ و ظهور فیلم و دوبلاژ

۳ـ دستگاه‏های آپارات ودستگاه‏های نشان دهنده

۴ـ  بهای امتیاز فیلم‏های وارد شده اعم از حق نمایش و بهای کپی به شرح زیر در حساب هزینه ثبت می‏شود:

الف- چنانچه مدت قرار داد نمایش فیلم یک سال باشد .

ب- چنانچه مدت قرار داد زاید بریک سال باشد

ج- چناچه در قرارداد ذکر نشده باشد. مدت استهلاک حداکثر چهار سال خواهد بود.

تبصره :

مبدأ احتساب استهلاک بهای فیلم از روزی که نمایش داده خواهد شد به نحو مذکور در بالا در هزینه پذیرفته می‏شود ( اولین نمایش فیلم مبدأ سال استهلاک محسوب خواهد شد.)

فصل ۲۶ ـ کشاورزی و دامداری[۱۳] (۱)

۱ـ انواع تراکتور، خیش، بذر پاش، کودکش، دیسک خرمن کوب، ماله، وجین کن، کمباین، ماشین آلات کندن و جدا کردن محصولات کشاورزی و نظایر آن

۲ـ ماشین آلات و لوازم دفع آفات

۳ـ ماشین آلات دوشیدن شیر و سایر ماشین آلات دامداری و کشتار

۴ـ ماشین آلات جوجه کشی

۵ـ ماشین آلات برای ساختن آرد ماهی

 

فصل ۲۷ـ تقطیر ذغال سنگ

ماشین آلات و کوره و دستگاه تقطیر ذغال سنگ و کک سازی

تبصره :

آجرهای نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف کوره در سال استفاده در حساب هزینه بهره برداری پذیرفته می‏شود.

فصل ۲۸ ـ هواپیما

هواپیماهای مسافربری، حمل کالا، سمپاش، نقشه‏برداری و امثال آن

فصل ۲۹ـ صنایع متفرقه

۱ـ ماشین آلات کبریت سازی و فندک سازی

۲ـ ماشین آلات تهیه خوراک دام و طیور

۳ـ ماشین آلات تهیه مداد و قلم و خودنویس

۴-ماشین آلات تهیه انواع مشمع قیر اندود

۵ـ ماشین آلات زیپ سازی

۶ـ  ماشین آلات قالی شویی و لباسشویی

۷ـ ماشین آلات حروف سازی، تهیه کلیشه وگراور

۸ـماشین آلات لباس دوزی وکرست سازی

۹ـ ماشین آلات برس سازی (مسواک وماهوت پاک‏کن ونظایر آن)

۱۰ـ ماشین آلات چینی سازی

۱۱ـ ماشین آلات اتو سرویس و رنگ کردن اتومبیل‏ها

۱۲ـ ماشین آلات تهیه توری چراغ

۱۳ـ ماشین آلات پنبـه پاک کنی شامـل دستگاه‏های پـاک کننده و عدل بندی وخشک کنی

۱۴ـ ماشین آلات باطری سازی خشک وتر

۱۵ـ قپان وسایر دستگاههای توزین کننده

۱۶ـ ماشین الات کارخانجات چتر سازی وکلاه سازی

۱۷ـ ادوات وابزار رشته های مختلف که در فصول این جدول پیش بینی نشده

فصل ۳۰- وسایل مشاغل پزشکی وتجهیزات بیمارستانی

۱ـ امتیازات دندانپزشکی

۲ـ کلیه وسایل پزشکی از قبیل: دستگاه رادیولوژی، رادیو تراپی، جراحی بیهوشی و غیره

۳ـ وسایل آزمایشگاهی

۴ـ تجهیزات بیمارستانی

فصل ۳۱- اموال و اثاثیه متفرقه

۱ـ اموال و اثاثیه هتل‏ها، متل‏ها، مسافرخانه‏ها و رستوران‏ها

۲ـ اموال و اثاثیه مؤسسات تعلیم و تربیت

 

 

 

۱۵

۱۲

۷

 

۵

 

۱۰

۱۵

 

 

 

 

 

 

۱۰

۸

۷

۶

 

۸

۳

۸

۵

 

۸

۸

 

 

۸

۲

۴

۳

 

۱۵

۸

 

۱۰

 

۱۰

۱۰

 

 

 

۱۰

 

۱۲

 

۱۰

۱۰

۱۰

۸

 

۱۰

 

۱۰

۱۰

۳

۲

۱۰

 

 

 

 

 

۵

۳

۳

۵

۲

۶

۴

۶

۶

۶

۳

۳

 

۳

۳

۳

۳

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

۳

 

۳

 

 

۲

 

 

 

۱۲

 

 

 

۱۲

 

۸

۸

۸

۷

۷

۱۲

۷

۷

۷

۸

۸

۸

 

 

 

 

۱۰

 

۴

۱۰

۱۰

۱۰

 

 

 

 

۸

۸

۷

۷

۷

۱۰

۱۰

 

 

۱۰

 

۸

 

 

 

۸

 

 

 

 

 

۱۰

۸

۸

 

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۱۰

۱۰

 

۱۰

 

۸

۶

۸

 

۸

۸

۸

۸

۱۰

 

۱۰

۸

۸

۸

۸

۸

 

 

 

۶

۶

 

 

۶

۶

 

 

۸

۵

۱۵

 

 

 

 

 

 

۱۰

۸

 

۸

 

۱۰

۱۰

 

۱۰

۱۰

 

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۸

۸

۸

۸

۸

 

۱۰

 

۸

۸

 

 

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۱۰

۱۰

۳

 

۱۰

۱۰

 

 

۸

۸

۸

۱۰

 

۸

۸

۸

۸

۸

 

 

 

 

 

 

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

 

۱۵

۲۰

۸

 

۵

۵

۵

 

 

۱

۲

 

 

 

 

 

 

 

۵

 

 

۵

۵

۵

۸

 

 

۱۰

 

 

 

 

۳

 

 

۸

۸

۱۰

۱۰

۱۰

۸

۶

۸

۸

۸

۶

۷

۱۰

 

۸

۲۰

۱۰

۴

 

 

۷

۷

 

۷

۷

 

۴

۵

 

شماره: نب ۲۲۵۶/۱۸

تاریخ: ۲۸/۵/۱۳۶۳

بانـک

بدینوسیله باطلاع می‌رساند که چون ممکن است در جریان فروش اقساطی بانک‏ها به مشتریان خود و در مواردی بانک مجبور شود که به دلایل مختلفی قبل از تحویل گرفتن کالای مورد معامله تمام یا قسمتی از مبلغ را به تولید کننده یا فروشنده کالا پرداخت و پس از مدتی کالا را تحویل بگیرد تا سپس اقدام به فروش اقساطی نماید، لذا موضوع فوق با حضرت آیت‏ا رضوانی مطرح ونظر ایشان به شرح زیر واصل گردید.

”ملاحظه اموری که در تقویم کالا دخالت دارد و از آن جمله (مدتی که سرمایه معطل است) می‏باشد مادام که از حد متعارف خارج نباشد اشکال ندارد و ربا هم نیست .“

مراتب برای اطلاع و رعایت دقیق نظر مشارالیه به آن بانک ابلاغ می‏گردد.

 

شماره: نب ۵۵۱۷ /۳۴

تاریخ: ۱۹/۱۲/۱۳۶۳

بانـک

موارد ذیل در جلسه پانصد و چهل و هشت مورخ ۵/۱۲/۶۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. خواهشمند است دستور فرمائید. ضمن اصلاح دستور العملهای مربوط، مفاد آن را دقیقاً رعایت نمایند:

ملاک محاسبه میزان تسهیلات بانکی در مورد فروش اقساطی مواد اولیه ،لوازم یدکی ،ابزار کاروسائل تولید ،ماشین آلات وتاسیسات که برای آنها قیمت رسمی وجود دارد ،در چار چوب مقررات و ضوابط مربوط به این قبیل تسهیلات، قیمت رسمی باشد. ملاک محاسبه میزان تسهیلات اعطائی در مورد آن دسته کالاها که برای آنها قیمت رسمی وجود ندارد به تشخیص بانک خواهد بود مشروط بر اینکه بانک از فقدان قیمت رسمی اطمینان حاصل نماید.

– دریافت ”پیش دریافت“ به منظور اعطای تسهیلات بانکی جهت فروش اقساطی سهم‏الشرکه بانک‏ها، در مشارکت‏های مدنی آنها به شریک یا شرکاء این قبیل مشارکت‏ها، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط، برای بانک‏ها الزامی نمی‌باشد.

 

شماره: نب /۶۷۴

تاریخ: ۱/۳/۱۳۶۸

بانک

بدینوسیله بند ب ردیف ۱ قسمتی از مصوبه ششصد وشصت ویکمین جلسه مورخ ۲۶/۱/۶۸ شورای پول واعتبار عیناً جهت اجرا ابلاغ می‏گردد:

ب-۱- در مواردی که مدت قرارداد مشارکت مدنی احداث واحدهای مسکونی به اتمام رسیده و واحد مسکونی قابل سکونت می‌باشد و ادارات کل زمین شهری بنا به دلایلی حاضر به انتقال رسمی سند به خریدار و ایجاد شرایط لازم به منظور انعقاد قرارداد فروش اقساطی نمی‌شوند، بانک عامل می‌تواند با اخذ تضمین کافی از مشتری (شریک بانک) مبادرت به انعقاد قرارداد داخلی فروش تدریجی سهم‏الشرکه خود بنماید. ضمناً بانک‏ها موظف گردند به محض رفع موانع و آمادگی ادارات کل زمین شهری مبنی بر انتقال رسمی سند به خریدار، اقدام به انعقاد قرارداد رسمی فروش اقساطی بنمایند.

در اجرای مصوبه فوق رعایت مراتب ذیل برای بانک‏ها الزامی است :

۱- قرار داد مشارکت مدنی به قوت خود باقی و مدت اولیه مشارکت مدنی بنا به تشخیص بانک (تا زمانی که فروش اقساطی سهم‏الشرکه انجام شود یا مشارکت مدنی تصفیه و مرتفع گردد) اضافه می‏شود. در هر صورت، مجموع مدت اضافه شده و مدت اولیه مشارکت مدنی از مجموع مدت مجاز برای مشارکت مدنی و فروش اقساطی(در صورتی که فروش اقساطی انجام شود) تجاوز نخواهد کرد.

۲- میزان قابل پرداخت توسط شریک در هر نوبت بابت آن قسمت از سهم‏الشرکه قابل فروش، اعم از اصل و سود متعلقه، با توجه به نرخ های مصوب توسط بانک تعیین می‏گردد. پس از وصول این رقم، مبلغ اصل بابت کاهش سهم‏الشرکه بانک در مشارکت مدنی و مبلغ سود وصول شده بابت در آمد قطعی بانک در مشارکت مدنی منظور خواهد گردید، توضیحاً اضافه می‌نماید که روش محاسبه سود برای فروش تدریجی سهم‏الشرکه عیناً نظیر روش محاسبه سود در مورد فروش اقساطی سهم‏الشرکه بانک می‌باشد .

۳- معادل اصل سهم‏الشرکه فروخته شده (کاهش سهم‏الشرکه بانک) به شرح بند ۲ فوق، سهم‏الشرکه مشتری در مشارکت مدنی افزایش می‌یابد. بدین ترتیب ،همواره در مجموع در میزان کل سرمایه مشارکت مدنی تغییری حاصل نخواهد شد.

۴- در نهایت پس از فروش کامل تدریجی سهم‏الشرکه بانک به ترتیب فوق، یا در صورت تبدیل باقیمانده سهم‏الشرکه بانک به فروش اقساطی، مشارکت مدنی تصفیه و مرتفع می‏گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب یادداشت و دقیقاً به مورد اجرا گذاشته شود .

 

شماره: مب/ ۱۰۴۰

تاریخ: ۶/۸/۱۳۸۱

 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید.

     بدینوسیله تغییرات بعمل آمده در قسمت هشتم آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا درخصوص فروش اقساطی و قسمت دهم آئین‌نامه فوق‌الذکر درباره اجاره به شرط تملیک، موضوع تصـویـب نـامـه شمـاره ۸۸۶۲۰ مـورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ هیـات محترم وزیران که در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ تصویب و طی نامه شماره ۳۱۷۸۷/ت ۲۷۰۰۱ هـ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۱ به وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است و همچنین تغییرات بعمل آمده در دستورالعمل‌های اجرائی مربوط که به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسیده است به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱-     ماده (۵۱) آئین‌نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح و عنوان بخش مربوط از “فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تاسیسات” به “فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات” تغییر می‌یابد:

ماده ۵۱- اموال موضوع این فصل، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور طبق فهرستی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌نماید، ماشین‌آلات و تاسیساتی است که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که بانک یاد شده تهیه می‌کند، بیش از یک سال است.

تبصره – تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل می‌تواند به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولیدکنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد. دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

۲-     متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵۴) آئین‌نامه یاد شده الحاق می‌شود:

تبصره – مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک می‌تواند افزایش یابد.

۳-     ماده (۵۸) آئین‌نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۸- بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام ساخت داخل کشور به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نماید.

تبصره – تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل می‌تواند به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولیدکنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد. دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

۴-     متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶۱) آئین‌نامه یاد شده الحاق می‌شود و عنوان تبصره ماده یاد شده به تبصره (۱) اصلاح می‌گردد:

تبصره ۲- مدت اجاره به شرط تملیک برای خرید تاکسی تا پنج‌سال و برای خرید اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک می‌تواند افزایش یابد.

 

شماره: مب/۱۴۵۰

تاریخ: ۱۴/۹/۱۳۸۳

 

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.

 

   بدینوسیله بند ۲ از مصوبه یکهزار و سی و چهارمین جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ شورای محترم پول و اعتبار را که متضمن اصلاحاتی در دستورالعملهای اجرایی فروش اقساطی مسکن و اجاره به شرط تملیک می‌باشد، به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

“قید «نوساز دست اول» از تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن و بند ب ماده ۴ دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک حذف گردد.”

   خواهشمنداست مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد.

 

شماره: مب/۱۹۴۴

تاریخ:۶/۱۰/۱۳۸۴

 

بانک

     پیرو بخشنامه‌ شماره نب/۲۲۶۸ مورخ ۳/۵/۱۳۷۴ اداره نظارت بر بانک‌ها متضمن ”انجام اصلاحاتی در دستورالعمل‌های اجرایی فروش اقساطی مسکن و اجاره به شرط تملیک“، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند:

 مفاد پاراگراف آخر از بخشنامه یادشده به شرح ذیل «اضافه می‌نماید که اعطای تسهیلات به عموم متقاضیان خرید مسکن تا اطلاع ثانوی فقط از طریق صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن امکان‌پذیر است.» کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

توجه می‌فرمایند که با حذف پارگراف صدرالذکر از بخشنامه مورد بحث، آن بانک قادر است بابت خرید واحدهای مسکونی ساخته شده به متقاضیان، از طریق فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک تسهیلات اعطا نماید.

خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. این مقررات از پانزدهم دی ماه سالجاری (۱۳۸۴) قابل اجرا می‌باشد.

 

شماره: مب/۲۰۷۲

تاریخ:۲۶/۱۰/۱۳۸۴

 

بانک

احتراما”،

بدینوسیله مفاد تصمیمات متخذه در یکهزار و پنجاه‌ و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات اعطایی در مرحله فروش اقساطی از ۸۰ (هشتاد) میلیون ریال به حداکثر ۱۰۰ (یکصد) میلیون ریال برای هر واحد مسکونی موافقت نمود و مقرر داشت سقف فردی فوق، سقف مربوط به دوران فروش اقساطی برای هر واحد مسکونی است و تسهیلات دوران مشارکت مدنی محدود به سقف فوق‌الذکر نمی‌باشد و بانک‌ها
 در مورد مبلغ تسهیلات اعطایی در دوره مشارکت (احداث ساختمان) باتوجه به سایر مقررات و ضوابط ابلاغی اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

خواهشمنداست دستور فرمائید مراتب فوق جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد.

 

 

 


[۱] – بخشنامه شماره نب/۲۲۶۸ مورخ ۳/۵/۱۳۷۴٫

[۲] – به موجب بند ۲ صورتجلسه یک‌هزار و سی و چهارمین جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ شورای پول و اعتبار (ابلاغی طی بخشنامه شماره مب/۱۴۵۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری/ اداره مطالعات و مقررات بانکی)، قید «نوساز دست اول» از متن تبصره ماده حذف گردید. 

[۳]–  بخشنامه شماره نب /۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳٫

[۴] – بخشنامه شماره نب/۵۱۸۳/۹۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶٫

۱  بخشنامه شماره نب/۱۲۴۸/۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۳٫

۲  بخشنامه شماره نب/۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳٫

۳  بخشنامه شماره نب/۳۶۶۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۹ و شماره نب/۴۷۱۸ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۹

[۸] – بخشنامه شماره نب/۶۲۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۷٫

[۹] – بخشنامه شماره نب /۵۱۸۳/۹۰مورخ۳/۱۱/۱۳۶۶

[۱۰] – بخشنامه شماره نب/۱۲۴۸/۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۳٫

[۱۱] – بخشنامه شماره نب ۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳٫

۳ بخشنامه شماره نب /۵۵۱۷/۳۴مورخ۱۹/۱۲/۱۳۶۳

[۱۳]بر اساس مصوبه پانصدوچهاردهمین جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۶۲ شورای پول و اعتبارمدت عمر مفید موضوع بندهای ۱و۲و۳و۴ این فصل اصلاح گردید.