image_pdfimage_printچاپ

بانک دی در حمایت از تولید کالای ایرانی با همکاری شرکت اسنوا اقدام به ارایه تسهیلات جهت خرید کالای ایرانی می دهد. جزئیات طرح به قرار زیر است:

ابزار برداشت: دی کارت کالای ایرانی – شرکت اسنوا

سقف اعتبار کارت: ۲، ۵ و ۱۰ میلیون تومان

دوره بازپرداخت:  ۱۲ تا ۳۶ ماه

نرخ سود تسهیلات: ۱۵ درصد

نوع تسهیلات: در قالب عقد مرابحه

تضمین: با توجه به اعتبارسنجی و معرفی یک ضامن معتبر

شرایط متقاضی: نداشتن چک برگشتی و بدهی غیرجاری در شبکه بانکی