image_pdfimage_printچاپ

بانک مهر اقتصاد جهت کمک به تامین منابع مالی مشتریان بانک با خرید و غیره طرح ارمغان مهر را ارایه می دهد، جزئیات به شرح زیر است:

نام بانک/ موسسه اعتباری

 بانک مهر اقتصاد

عنوان تسهیلات/ طرح

طرح ارمغان مهر

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

تامین منابع مالی برای خرید

نرخ سود تسهیلات

 ۱۵ الی ۱۸ درصد

حداقل زمان بازپرداخت

 ۲۴ ماه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

۴۸ ماه

ضمانت/ وثایق / تضامین

 

شرایط تضامین/ وثایق

 

حداقل مبلغ تسهیلات

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

حداکثر مبلغ تسهیلات

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط و مدارک لازم

مدت سپرده‌گذاری

معدل سپرده

نسبت وام به معدل سپرده

مبلغ تسهیلات

مدت زمان بازپرداخت اقساط

نرخ

۲ ماه

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۰۰ درصد

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲۴ ماه

۱۸ درصد

۲ ماه

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۵۰ درصد

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴۸ ماه

۱۸

۲ ماه

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۰۰ درصد

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۸ ماه

۱۷

۲ ماه

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۵۰ درصد

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳۶ ماه

۱۷

نیاز به سپرده

دارد

حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای امتیاز وام

 ۲ ماه

حداکثر مدت زمان ماندگاری سپرده برای امتیاز وام

۱۲ ماه

نوع عقد

 

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

 

مبلغ حبس سپرده

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

نحوه بازپرداخت تسهیلات

اقساطی

ابزار برداشت

 

 

 

برای اطلاع از سایر تسهیلات بانکها کلیک کنید.