image_pdfimage_printچاپ

بانک رفاه کارگران به اساتید عضو هیات علمی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی که دارای مجوز از وطارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت و درمان و آموزش هستند تسهیلات ارایه می دهد.

 

نوع تسهیلات: انواع تسهیلات در قالب طرح اساتید

محل تسهیلات:

  • بابت امورعلمی و پژوهشی
  • بابت تعمیرات واحد مسکونی
  • بابت تامین اموال و خدمات مورد نیاز

نوع عقد: مرابحه

نرخ سود: ۱۸ درصد

مدت بازپرداخت: بر اساس طرح و حداکثر تا ۶۰ ماه

ضامن و وثایق: ارایه تمامی تضامین و وثایق مورد قبول بانک

مهلت پرداخت: پایان شهریور ماه ۱۳۹۷

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

جهت کسب اطلاع از سایر تسهیلات بانکی کلیک کنید