image_pdfimage_printچاپ

گروه هدف: تمام زنان شهری و روستایی

هدف طرح:  گسترش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی لازم برای زنان،کمک به اقشار آسیب‌پذیر و فقرزدایی از جامعه زنان کشور ، آشنایی زنان شهری و روستایی با فعالیت‌های بانکی و تشویق آنها برای سپرده‌گذاری و پس‌انداز

 

شرایط:  افتتاح «حساب سپرده سرمایه گذاری (۱%) بانوی ایرانی» از مزایای این حساب

نوع تسهیلات : تسهیلات مرابحه با نرخ سود ویژه ( به شرح جدول ذیل) :

ردیف مدت سپرده گذاری نسبت وام به سپرده مدت بازپرداخت نرخ تسهیلات
۱ یک ماه ۵۰ درصد مبلغ سپرده گذاری ۶ ماهه ۱۸%
۲ چهار ماه ۷۰ درصد مبلغ سپرده گذاری ۱۲ ماهه ۱۴%
۳ چهار ماه ۵۰ درصد مبلغ سپرده گذاری ۲۴ ماهه ۱۴%
۴ چهارماه ۸۵ درصد مبلغ سپرده گذاری ۱۲ ماهه ۱۵%
 
 
برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک کشاورزی مراجعه کنید.
برای مشاهده سایر طرح های تسهیلاتی کلیک کنید.