image_pdfimage_printچاپ

طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی

 خدمات طرح «بانوی ایرانی» است که با هدف گسترش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی لازم برای زنان،کمک به اقشار آسیب‌پذیر و فقرزدایی از جامعه زنان کشور ، آشنایی زنان شهری و روستایی با فعالیت‌های بانکی و تشویق آنها برای سپرده‌گذاری و پس‌انداز و به طور کلی بانک پذیر کردن آنان طراحی شده است .

 

نام بانک/ موسسه اعتباری

بانک کشاورزی

عنوان تسهیلات/ طرح

بانوی ایرانی

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

جامعه زنان کشور

نرخ سود تسهیلات

۱۸/۱۵/۱۴درصد

حداقل زمان بازپرداخت

۶ماه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

۲۴ماه

ضمانت/ وثایق / تضامین

شرایط تضامین/ وثایق

حداقل مبلغ تسهیلات

۵۰درصد مبلغ سپرده گذاری

حداکثر مبلغ تسهیلات

۸۵درصد مبلغ سپرده گذاری

شرایط و مدارک لازم

نیاز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاری سپرده

 

ردیف مدت سپرده گذاری نسبت وام به سپرده مدت بازپرداخت نرخ تسهیلات
۱ یک ماه ۵۰ درصد مبلغ سپرده گذاری ۶ ماهه ۱۸%
۲ چهار ماه ۷۰ درصد مبلغ سپرده گذاری ۱۲ ماهه ۱۴%
۳ چهار ماه ۵۰ درصد مبلغ سپرده گذاری ۲۴ ماهه ۱۴%
۴ چهارماه ۸۵ درصد مبلغ سپرده گذاری ۱۲ ماهه ۱۵%

 

نوع عقد

مرابحه

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهیلات

اقساطی

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://www.bki.ir/

 

برای کسب اطلاعات بیشترکلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشترکلیک کنید