image_pdfimage_printچاپ

طرح حامی درمان

 

جامعه هدف متقاضی :

  • افراد و بیماران نیازمند که توانایی پرداخت هزینه های درمانی و کمک درمانی را نداشته و تحت پوشش نهادهای حمایتی قراردارند.

  • افراد و بیمارانی که توانایی پرداخت نقدی آنها پایین بوده و در صورت ارائه خدمات درمانی با پرداخت کوتاه مدت توانایی تامین مالی را دارند.

جامعه هدف ارائه دهنده طرح درمان :

  • موسسات درمانی و کمک درمانی و یا پزشکانی که بخشی از منابع خود را صرف ارائه خدمات رایگان (با اهداف خیر خواهانه ) به بیماران می نمایند مانند NGO ها و گروههای حمایتی درمانی ، بیمارستان های خیریه ، مراکز درمانی وابسته به نهادهای حمایتی (کمیته امداد ، بهزیستی و …)

  • موسسات درمانی و کمک درمانی و یا پزشکان که شرایط ارائه خدمات درمانی به جامعه گسترده تری از بیماران را دارا می باشند ولی متمایل به مشارکت در تامین مالی هزینه های مرتبط نیستند .

  • بانک توسعه تعاون در قالب ارائه طرح حامی درمان علاوه بر فراهم نمودن امکان اعطای تسهیلات اعتباری برای متقاضیان خدمات درمانی جهت پرداخت هزینه های مربوطه ،در راستای حفظ و افزایش تعداد مراجعین به پزشکان گرامی و نیکوکار گام موثری را برداشته است .

  • مراجعین و بیماران گرامی می توانند بر اساس تناسب تعاملات مالی بین بانک و سپرده گذار (پزشکان محترم )، از تسهیلات ویژه حامی درمان مطابق جداول زیر بهره مند گردند.

 

شرایط پرداخت تسهیلات با نرخ ۹ درصد و ۱۰ درصد

مدت بازپرداخت

مدت ایجاد میانگین
(ماه)

ضریب برابری در صورت اعطای تسهیلات با نرخ ۱۰%

ضریب برابری در صورت اعطای تسهیلات با نرخ ۹%

۱۲ ماهه

۲

۳۰%

۲۵%

۳

۴۵%

۴۰%

۴

۶۵%

۵۵%

۵

۸۰%

۷۰%

۶

۹۵%

۸۵%

 

 

شرایط پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۵ درصد

مدت بازپرداخت

مدت ایجاد میانگین
(ماه)

ضریب برابری
تسهیلات

۱۲ ماهه

۱

۳۰%

۲

۵۵%

۳

۸۵%

۴

۱۲۰%

۵

۱۴۵%

۶

۱۷۵%

برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک توسعه تعاون مراجعه کنید.
برای مشاهده سایر طرح های تسهیلاتی کلیک کنید.