image_pdfimage_printچاپ

طرح سپرده سرآمد مسکن شهر بانک شهر

شهروندان می توانند با سپرده گذاری دراین طرح پس از گذشت ۳ ماه و متناسب با میانگین موجودی سپرده خود از تسهیلات تعمیر و بازسازی مسکن با نرخ های ۱۲ تا ۱۸ درصد تا سقف یک میلیارد ریال و اقساط ۳۶ تا ۱۲۰ ماه استفاده کنند.حداقل مبلغ سپرده گذاری ۱۰۰ میلیون ریال بوده و تسهیلات گیرنده باید مالک شش دانگ ملک به منظور بهره مندی از تسهیلات تعمیر و بازسازی ملک باشد. همچنین در صورت انصراف مشتری از دریافت تسهیلات سود سپرده با توجه به مدت ماندگاری و میانگین موجودی سپرده با نرخ سود ۱۰ درصد محاسبه و به مشتری پرداخت می گردد.
در تمامی طرح های مذکور چنانچه اشخاص حقوقی اقدام به سپرده گذاری نمایند امکان پرداخت تسهیلات به پرسنل زیرمجموعه بر اساس میانگین سپرده شخص حقوقی وجود خواهد داشت.

 

 

نام بانک/ موسسه اعتباری

بانک شهر

عنوان تسهیلات/ طرح

طرح سپرده سرآمد مسکن شهر

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

سپرده گزاران

نرخ سود تسهیلات

۱۲الی ۱۸ درصد

حداقل زمان بازپرداخت

۳۶ماه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

۱۲۰ماه

ضمانت/ وثایق / تضامین

شخص

شرایط تضامین/ وثایق

به ازای هر ۱۰ میلیون یک نفر تا ۳۰میلیون ۲نفر وتا ۵۰ میلیون ۳نفر

حداقل مبلغ تسهیلات

حداکثر مبلغ تسهیلات

۱۰۰میلیون تومان

شرایط و مدارک لازم

نیاز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاری سپرده

۳ماه

نوع عقد

مرابحه

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهیلات

اقساطی

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://shahr-bank.ir/general_content

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید