طرح سپرده سرآمد مسکن شهر بانک شهر شهروندان می توانند با سپرده گذاری دراین طرح پس از گذشت ۳ ماه و متناسب با میانگین موجودی سپرده خود از تسهیلات تعمیر و بازسازی مسکن با نرخ های ۱۲ تا ۱۸ درصد تا سقف یک میلیارد ریال و اقساط ۳۶ تا ۱۲۰ ماه استفاده کنند.حداقل مبلغ سپرده […]

طرح سپرده سرآمد مسکن شهر بانک شهر

شهروندان می توانند با سپرده گذاری دراین طرح پس از گذشت ۳ ماه و متناسب با میانگین موجودی سپرده خود از تسهیلات تعمیر و بازسازی مسکن با نرخ های ۱۲ تا ۱۸ درصد تا سقف یک میلیارد ریال و اقساط ۳۶ تا ۱۲۰ ماه استفاده کنند.حداقل مبلغ سپرده گذاری ۱۰۰ میلیون ریال بوده و تسهیلات گیرنده باید مالک شش دانگ ملک به منظور بهره مندی از تسهیلات تعمیر و بازسازی ملک باشد. همچنین در صورت انصراف مشتری از دریافت تسهیلات سود سپرده با توجه به مدت ماندگاری و میانگین موجودی سپرده با نرخ سود ۱۰ درصد محاسبه و به مشتری پرداخت می گردد.
در تمامی طرح های مذکور چنانچه اشخاص حقوقی اقدام به سپرده گذاری نمایند امکان پرداخت تسهیلات به پرسنل زیرمجموعه بر اساس میانگین سپرده شخص حقوقی وجود خواهد داشت.

 

 

نام بانک/ موسسه اعتباري

بانک شهر

عنوان تسهيلات/ طرح

طرح سپرده سرآمد مسکن شهر

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

سپرده گزاران

نرخ سود تسهيلات

۱۲الی ۱۸ درصد

حداقل زمان بازپرداخت

۳۶ماه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهيلات

۱۲۰ماه

ضمانت/ وثايق / تضامين

شخص

شرايط تضامين/ وثايق

به ازای هر ۱۰ میلیون یک نفر تا ۳۰میلیون ۲نفر وتا ۵۰ میلیون ۳نفر

حداقل مبلغ تسهيلات

حداکثر مبلغ تسهيلات

۱۰۰میلیون تومان

شرايط و مدارک لازم

نياز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاري سپرده

۳ماه

نوع عقد

مرابحه

حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهيلات

اقساطی

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://shahr-bank.ir/general_content

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

  • منبع خبر : بانک شهر