image_pdfimage_printچاپ

 

  •  اعطای تسهیلات در قبال توثیق سپرده، 
  •  افتتاح سپرده یکساله با نرخ ۶% در سال
  • تسهیلاتی با نرخ ۴% در سال

 ضوابط و شرایط :

 

نوع حساب توثیقی

مدت تسهیلات به ماه

درصد تسهیلات به سپرده

نرخ سپرده

نرخ تسهیلات

سپرده بلندمدت یکساله

۱۲

%۸۰

۲۴

%۸۵

۳۶

%۸۵

۴۸

%۸۰

۶۰

%۸۰

تسهیلات در قالب عقد مرابحه برای تأمین نیازهای مالی متقاضی و یا جعاله و به منظور تعمیر مسکن شخصی

حداکثر مبلغ تسهیلات به هر متقاضی مبلغ ۵ میلیارد ریال 

بازپرداخت تسهیلات به صورت اقساط ماهانه 

سقف مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه می­باشد.

سقف اعطای تسهیلات برای تسهیلات ۱۲، ۴۸، ۶۰ ماهه، حداکثر معادل ۸۰ درصد مبلغ سپرده­ گذاری مشتری و برای تسهیلات ۲۴ و ۳۶ ماهه، حداکثر به میزان ۸۵ درصد مبلغ سپرده

کل مبلغ سپرده متقاضی با زمان بازپرداخت و تسویه کامل تسهیلات توسط متقاضی نزد بانک باقی می­ماند.

 ارایه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز حسب تشخیص بانک الزامی است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح، به نزدیکترین شعبه بانک گردشگری در محل خود مراجعه فرمایید.

 

برای مشاهده سایر طرح های تسهیلاتی کلیک کنید.