image_pdfimage_printچاپ

برای دریافت تسهیلات مضاربه باتوجه به شرایط به بانک پاسارگاد مراجعه کنید

نام بانک/ موسسه اعتباری

بانک پاسارگاد

عنوان تسهیلات/ طرح

مضاربه

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش بازرگانی

نرخ سود تسهیلات

براساس پیش بینی سود ابرازی مشتری در برگ درخواست تسهیلات مضاربه (۱۸ درصد)

حداقل زمان بازپرداخت

سه ماهه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

 ۳۶ ماهه

ضمانت/ وثایق / تضامین

شرایط تضامین/ وثایق/ ضامن

بر اساس شرایط اعلامی بانک

حداقل مبلغ تسهیلات

حداکثر مبلغ تسهیلات

–           

شرایط و مدارک لازم

  1. برگ در خواست استفاده از تسهیلات مضاربه
  2. پیش فاکتور مربوط به خرید کالای موضوع مضاربه
  3. صورت برآورد بهای فروش نقدی کالای مورد معامله طبق مندرجات برگ در خواست.
  4. آخرین صورت مجلس ارزیابی وثایق غیرمنقول و منقول متقاضی.
  5. فتوکپی سند مالکیت وثابق وتضمینات متقاضی.و پروانه کسب ، در صورت اجاره بودن محل اجاره نامه.
  6. مصوبه انجام معامله مضاربه.
  7. یک نسخه از قرار داد منعقده مضاربه.
  8. سایر مدارکی که به نظر شعبه اخذ و نگهداری آنها ضروری می باشد.

نیاز به سپرده

ندارد

مدت زمان ماندگاری سپرده

نوع عقد

مضاربه

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

ندارد

مبلغ حبس سپرده

ندارد

نحوه بازپرداخت تسهیلات

بانک میتواند سرمایه مورد نیاز را به تدریج یا به طور یکجا در اختیار عامل قرار دهد.

ابزار برداشت

–           

اطلاعات بیشتر

https://www.bpi.ir/calc/calctashilat2

اطلاع از طرح های بانک آینده:

طرح بهاور

سایر تسهیلات

 

برای اطلاع از سایر تسهیلات بانکها کلیک کنید.

برای دریافت تسهیلات مضاربه باتوجه به شرایط به بانک پاسارگاد مراجعه کنید