طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون

 

کلیه اساتید محترم عضو هیات های علمی دانشگاه ها، موسسات عالی آموزشی کشور شامل دولتی، آزاد، پیام نور و اساتید حق التدریسی ، سایر اساتید دانشگاهی و فرهنگیان آموزش و پرورش می توانند در قالب عقد مرابحه و جعاله و با بهره گیری ازطرح هم راه فرهیختگان از تسهیلات اعتباری بانک توسعه تعاون با مبالغ

  • 500 میلیون ریال
  • 700 میلیون ریال
  • 1000 میلیون ریال
  • حداکثرتا سقف 500 میلیون ریال در قالب کارت اعتباری مرابحه و برای مبالغ بیشتر بدون کارت جهت رفع نیاز های ضروری و اساسی استفاده نمایند
  • مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری طرح هم راه فرهیختگان 24، 36 و حداکثر 48 ماهه در قالب اقساط مساوی ماهیانه می باشد.

 

نام بانک/ موسسه اعتباري

بانک توسعه تعاون

عنوان تسهيلات/ طرح

طرح همراه فرهیختگان

 

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

کلیه اساتید محترم عضو هیات های علمی دانشگاه ها، موسسات عالی آموزشی کشور شامل دولتی، آزاد، پیام نور و اساتید حق التدریسی ، سایر اساتید دانشگاهی و فرهنگیان آموزش و پرورش

نرخ سود تسهيلات

18 ٪

حداقل زمان بازپرداخت

12ماه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهيلات

48 ماه

ضمانت/ وثايق / تضامين

ضامن رسمی

شرايط تضامين/ وثايق

حداقل مبلغ تسهيلات

50,000,000 تومان

حداکثر مبلغ تسهيلات

100,000,000 تومان

شرايط و مدارک لازم

وام گیرنده نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد

نياز به سپرده

ندارد

مدت زمان ماندگاري سپرده

نوع عقد

مرابحه و جعاله

حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح حساب

مبلغ حبس سپرده

نحوه بازپرداخت تسهيلات

اقساطی

ابزار برداشت

اطلاعات بیشتر

https://ttbank.ir/fa/general_content/41104-

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید