image_pdfimage_printچاپ

بانک ملی ایران تحت عنوان «حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن» در سه طرح تسهیلات مسکن ارایه می کند که در این طرح سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت.

نام بانک/ موسسه اعتباری

ملی ایران

عنوان تسهیلات/ طرح

طرح ویژه مسکن – طرح ۲ / حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

مشتریان می توانند برای خرید و یا ساخت مسکن

نرخ سود تسهیلات

۱۷٫۵ درصد

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات

۱۲ سال

شرایط و مدارک لازم

–     ملاک تخصیص هر برگ اوراق، ماندگاری میانگین ماهیانه بر مبنای حداقل مانده در هر روز می‌باشد؛ به شرط آنکه مانده حساب مشتری در هیچ روزی کمتر از مبلغ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نباشد. بدیهی است در طرح شماره ۲ به ازای هر ۲۲۳ میلیون ریال در میانگین مذکور برای اولین بار پس از سه ماه و پس از آن به شرط حفظ شرایط یاد شده، ماهیانه یک برگ اوراق گواهی حق تقدم از تاریخ پانزدهم هر ماه تعلق خواهد گرفت.

–     سود سپرده‌های طرح ۲ به صورت ماهیانه ۱۰ درصد به حساب مشتریان واریز خواهد شد و ۲ درصد الباقی در مقاطع ۳ ماهه به شرط آنکه کمترین مانده روزانه مشتری در طول سه ماه پایین‌تر از ۲۲۳ میلیون ریال نگردد، واریز خواهد شد.

–     در صورتیکه مشتری قبل از سررسید ۳ ماهه اقدام به برداشت تمام یا بخشی از سپرده خود کند، نرخ سود متعلقه مشابه سپرده سرمایه‌گذاری عادی ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.

–     اگر مانده مشتری در طول دوره به کمتر از حداقل مانده اعلام شده برسد تخصیص اوراق متوقف شده و پس از افزایش مانده حساب به حداقل تعیین شده و حفظ مانده در مدت زمان تعیین شده تخصیص اوراق مجدداّ آغاز خواهد شد.

نیاز به سپرده

دارد

مدت زمان ماندگاری سپرده

سه ماه

نوع عقد

فروش اقساطی طرح اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

اعتبار زمان اوراق

اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت ۲ سال دارای اعتبار است. حداکثر یکماه پس از پایان مهلت انقضاء اوراق یادشده امکان دریافت تسهیلات مسکن از طریق شعبه بانک میسر می باشد. پس از پایان مهلت مذکور بانک هیچ گونه تعهدی در قبال دارنده اوراق ندارد.

نرخ سود متعلقه به سپرده

۱۲ درصد

مبلغ حداقل سپرده برای تخصیص یک سهم اوراق

به ازای هر ۲۲۳ میلیون ریال یک سهم اوراق به صورت ماهیانه

مزایای طرح تسهیلاتی

دریافت سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و امکان برخوداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

 

 

برای اطلاع از سایر تسهیلات بانکها کلیک کنید