image_pdfimage_printچاپ

بانک گردشگری در قالب طرح یکتا در قبال سپرده با نرخ سود ویژه و متناسب با توان بازپرداخت مشتریان به ارایه تسهیلات می پردازد 

واجدین شرایط: کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند جهت استفاده از تسهیلات موضوع طرح، نسبت به معرفی اشخاص دیگر (از جمله پرسنل شرکتها و …) اقدام نموده و علاوه بر بهره مندی از سود و اخذ تسهیلات با نرخی کمتر از سود سپرده، ضمانت بازپرداخت تسهیلات را با توثیق سپرده خود، بر عهده بگیرند.

شرایط ویژه

تسهیلات:  در قبال سپرده کوتاه مدت و حداقل ۲۰% و حداکثر ۷۰% مبلغ توثیق سپرده 

سود سپرده: متناظر با نرخهای اعلامی بانک مرکزی 

نرخ تسهیلات اعطایی:  تک رقمی و حداکثر ۱۰% 

 حداقل مبلغ سپرده گذاری:  ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر میزان تسهیلات اعطایی ۵میلیارد ریال می باشد.

نوع عقد : در قالب عقد مرابحه

بازپرداخت: حداکثر مدت ۳۶ ماهه (اقساط ماهیانه) 

میزان تسهیلات: متناسب با نرخ و مدت بازپرداخت آن، به درخواست متقاضی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان

ضامن: بدون ضمانت

مراحل اجرایی طرح

۱- افتتاح سپرده کوتاه مدت توسط مشتری

۲- ارائه درخواست تسهیلات توسط صاحب حساب و یا اشخاص معرفی شده از جانب ایشان و مدارک مورد نیاز.

۳- بررسی درخواست توسط شعبه و اتخاذ تصمیم درخصوص پرداخت تسهیلات متناسب با درخواست و فعالیت مشتری در قالب عقد مرابحه

۴- تکمیل فرمها و قراردادهای مربوطه توسط صاحب سپرده و تسهیلات گیرنده.

به عنوان مثال چنانچه متقاضی قصد سپرده گذاری به مبلغ یک میلیارد ریال را داشته باشد، می تواند حداکثر تا مبلغ ۷۰۰میلیون ریال بطور آنی با شرایط ذیل از تسهیلات بانک استفاده نماید. شایان ذکر است در صورت کاهش مبلغ تسهیلات امکان کاهش نرخ سود تسهیلات وجود خواهد داشت. ضمنا ماهیانه مبلغ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان سود سپرده می تواند برداشت نماید.

مبلغ سپرده (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نرخ سود سپرده

۱۵%

نرخ سود تسهیلات

۶%

مدت ماندگاری سپرده (ماه)

مبلغ تسهیلات (ریال)

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد اقساط – ماه

۳۶

مبلغ اقساط (ریال)

۲۱,۲۹۵,۰۰۰