image_pdfimage_printچاپ
  • ۲۵مهلت استفاده  دی ماه  لغایت ۲۲بهمن
  • متقاضیان خرید مسکن با استفاده از  تسهیلات ناشی از اوراق حق تقدم می توانند توسط طرح مذکور ۵۰% از تسهیلات درخواستی خود را بدون خرید اوراق و از محل بدون سپرده استفاده نمایند. (به نحوی که ۵۰% مبلغ تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و ۵۰% مابقی از محل منابع بدون سپرده) به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیلات نیازمند خرید اوراق هستند.

 به عنوان مثال:

شخصی که در تهران قصد خرید واحد مسکونی را دارد در صورتیکه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی ملک مورد نظر حداکثر ۲۵ سال سپری شده باشد مشمول تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی می باشد که برای استفاده از این مقدار تسهیلات صرفا لازم است برای ۵۰ میلیون تومان از آن اوراق خریداری نماید و ۵۰میلیون تومان باقی مانده را بانک از محل بدون سپرده پرداخت می نماید.

شرایط تسهیلات

  •  اعطای تسهیلات خرید مسکن تا سقف های قابل پرداخت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ، با توجه به شهر پرداخت می گردد .
  • نرخ سود تسهیلات بدون سپرده: در حال حاضر ۱۸%
  • مدت بازپرداخت تسهیلات بدون سپرده: حداکثر ۶۰ ماه
  • نرخ سود و مدت بازپرداخت مقداری از تسهیلات که از محل اوراق ممتاز تامین می شود مطابق با تسهیلات از محل اوراق محاسبه می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک مسکن مراجعه کنید.
برای مشاهده سایر طرح های تسهیلاتی کلیک کنید.