image_pdfimage_printچاپ

شبکه پذیرندگی طرح :
شامل کلیه شرکتهای تولیدی/توزیع کننده طرف قرارداد در طرح اعتبار فیروزه ای 

مشمولان طرح :
کلیه خانوارهای ایرانی متقاضی خرید کالا از شبکه پذیرندگی طرح اعتبار فیروزهای

ابزار مورد استفاده :
با فیروزه کارت تا سقف مشخص شده، از محصولات شرکت های عضو شبکه پذیرندگی طرح اعتبار فیروزه ای خرید کرده و در قالب تسهیلات بانک دی بازپرداخت می شود.
مشتریان ۶ دوره خرید یک ماهه از تاریخ صدور کارت، فرصت دارند تا با مراجعه به فروشگاههای منتخب یا سایت شرکتهای عضو شبکه پذیرندگی طرح، اقدام به خرید نمایند.

به طور مثال اگر یک مشتری در روز ۱۸ اردیبهشت اقدام به دریافت کارت نماید، می تواند در ۶ دوره یک ماهه تا ۱۸ آبان اقدام به خرید کند. کلیه خریدهای طی هر ماه در پایان آن ماه تبدیل به یک فقره تسهیلات اقساطی می شود
سقف اعتبار کارتهای صادره:
در راستای ایجاد انعطاف و افزایش جذابیت برای مشتریان، سقف اعتبار فیروزه کارت در مبالغ زیر و بسته به انتخاب متضیان ارائه می گردد:

  • ۱۰۰ میلیون ریالی
  • ۲۰۰ میلیون ریالی
  • ۳۰۰ میلیون ریالی

دوره بازپرداخت تسهیلات و نرخ سود:
 بازپرداخت تسهیلات در قالب عقد مرابحه و به صورت اقساطی میباشد.

مشتریان می توانند بسته به برنامه ریزی خود برای بازپرداخت اقساط یکی از مدلهای زیر را برای بازپرداخت تسهیلات انتخاب نمایند:

  • بازپرداخت ۱۲ ماهه با نرخ سود سالانه ۷%
  • بازپرداخت ۱۸ ماهه با نرخ سود سالانه ۱۱%
  • بازپرداخت ۲۴ ماهه با نرخ سود سالانه ۱۴%
  • بازپرداخت ۳۰ ماهه با نرخ سود سالانه ۱۶%
  • بازپرداخت ۳۶ ماهه با نرخ سود سالانه ۱۸%

شرایط و فرآیند دریافت:
صدور فیروزه کارت، پس از درخواست متقاضی و بدون نیاز به سپرده گذاری و ایجاد میانگین حساب انجام می شود. متقاضیان با توجه به اعتبارسنجی صورت گرفته و ارائه تضمینات موردنظر شعبه می توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. بدیهی است متقاضی فیروزه کارت باید فاقد چک برگشتی و بدهی غیرجاری در شبکه بانکی باشد.

فروشگاه های منتخب:
فیروزه کارت در فروشگاه های منتخب شبکه پذیرندگی طرح اعتبار فیروزه ای قابل استفاده است. شرکت های طرف قرارداد بانک در این طرح و لیست فروشگاه های منتخب آنها را می توانید با اسکن کد QR، یا مراجعه به سایت بانک دی، مشاهده نمایید:

 
برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک دی مراجعه کنید.
برای مشاهده سایر طرح های تسهیلاتی کلیک کنید.