image_pdfimage_printچاپ

محاسبه مانده بدهی قابل تقسیط شامل اصل و سود تسهیلات و مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به چه صورت است؟

پاسخ : در مورد محاسبه مانده بدهی قابل تقسیط شامل اصل و سود تسهیلات و مبلغ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین باید توجه داشت در صورت انعقاد قرارداد جدید بین بانک و مشتری، بانک مجاز است بنابر توافق با مشتری، در هنگام امهال، مبلغ مانده بدهی را مشتمل بر اصل، سود تسهیلات و مبلغ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین منظور نماید و یا این‌که بر اساس توافق فی‌مابین، در انعقاد قرارداد جدید، مبلغ مربوط به سود تسهیلات و یا وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین را با مشتری تسویه و صرفاً اقدام به انعقاد قراداد جدید به میزان اصل بدهی نماید. ضمن آن‌که به موجب ضوابط و با تصویب هیأت مدیره هر بانک، این امکان وجود دارد که در صورت پرداخت به موقع مطالبات بانک، بخشی از وجه التزام تأخیر تأدیه دین نیز بخشوده شود

 

جهت مشاهده سوالات بانکی کلیک کنید.

پکیج سوالات تخصصی وجه التزام تاخیر تأدیه دین به همراه پاسخ

 

برای دریافت پاسخ حقوقی سوالات بانکی خود کلیک کنید. (مشاوره آنلاین)