image_pdfimage_printچاپ

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در راستای تامین سرمایه انسانی مورد نیاز خود ، تعداد ۲۹ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی (عمومی، تخصصی) و حسب مورد مصاحبه برای رشته های شغلی مشخص شده پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد کار معین و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید:

 

مواد آزمون عمومی به شرح ذیل می باشد :

۱- فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه)

۲- ریاضی و آمار مقدماتی

۳- زبان و ادبیات فارسی

۴- معارف اسلامی

۵- زبان انگلیسی – عمومی

۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۷- هوش و توانمندی های عمومی

 

مواد آزمون تخصصی :

سوالات حیطه تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارت های تخصصی متناسب با رشته های شغلی طراحی خواهد شد.

 

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۷ لغایت۳/۷/۱۳۹۷ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www. Savehums.ac.ir اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.

کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی درروزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ لغایت ۱۹/۷/۱۳۹۷ با استفاده از کد رهگیری از طریق سایت اینترنتی آزمون قابل چاپ خواهد بود

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در خصوص آگهی کلیک کنید.

 

برای اطلاع از سایر آگهی های استخدامی کلیک کنید