image_pdfimage_printچاپ

 

شرکت خدمات ارتباطی و اطلاعاتی ایرانسل جهت تکمیل نیروی انسانی خود در ردیفهای شغلی زیر دعوت به همکاری می کند.

حسابرس سیستم های اطلاعاتی

تهران

آقا/خانم

متخصص قیمت گذاری و طرح های تشویقی سازمانی 

تهران

آقا/خانم

مهندس طراحی رادیو 

تهران

آقا/خانم

مدیر فروش

اصفهان

آقا/خانم

مدیر فروش 

مشهد

آقا/خانم

مدیر فروش 

بابل

آقا/خانم

مدیر فروش 

تبریز

آقا/خانم

برای اطلاعات بیشتر بر روی هر کدام از عناوین شغلی کلیک کنید.

 

 
برای اطلاع از سایر فرصتهای شغلی کلیک کنید.