معرفی کتب بانکی:

ردیفعنوان کتابعکس جلد کتابسال انتشارمولف/مولفانانتشاراتنوبت چاپقیمت
۱حقوق بانکي
محمد سلطاني
مصطفي الساني
عليرضا مسعودي
۲ضمانت نامه هاي بانکي در حقوق ايران و تجارت بين الملل
۱۳۹۱
عليرضا مسعودي
موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي
دوم
۱۴۰۰۰ تومان
۳حقوق اعتبارات اسنادي
ماشاالله بني نياسري
شهر دانش
۴حقوق پرداخت هاي بانکي
مصطفي الساني
پژوهشکده پولي و بانکي
۵فروش اقساطي در حقوق بانکي
عصمت گلشني، سيدمهدي حسيني مدرسي
موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش