image_pdfimage_printچاپ

بانک سینا در نظر دارد تعدادی از املاک تملکی و مازاد خود را به شرح جدول پیوست از طریق مزایده عمومی با یکی از شرایط نقد- نقد و اقساط به فروش رساند. 

www.wikibank24.com