طرح اساتيد 11 سپتامبر 2018

طرح اساتيد

بانک رفاه کارگران به اساتيد عضو هيات علمي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي که داراي مجوز از وطارت علوم، تحقيقات و فناوري/ وزارت بهداشت و درمان و آموزش هستند تسهيلات ارايه مي دهد.   نوع تسهيلات: انواع تسهيلات در قالب طرح اساتيد محل تسهيلات: بابت امورعلمي و پژوهشي […]

بایگانی‌های سپرده گذاری | ویکی بانک24
چیزی یافت نشد !