image_pdfimage_printچاپ

بانک مرکزی در اطلاعیه ای از تعیین تکلیف ارز دانشجویی خبر داد.

 

ارز دانشجویی بابت نیمسال اول تحصیلی سال ۲۰۱۸ و تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ قابل پرداخت بوده و پس از تاریخ مورد اشاره ارز دانشجویی به نرخ بازار و از طریق دو بانک پرداخت می شود.

 

لینک اطلاعیه