image_pdfimage_printچاپ

بانک ملت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات پرداخت می‌کند. جزئیات تسهیلات به شرح زیر است:

نوع تسهیلات: تسهیلات ارزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی


بانک: ملت


نوع ارز: یورو، ین ژاپن و درهم امارات


میزان تسهیلات: ۷۵ درصد از محل حساب ارز برای تسویه و معامله اسناد


آورده متقاضی: ۲۵ درصد پروفرم، ۱۰ درصد زمان گشایش اعتبار اسنادی، ۱۵ درصد زمان معامله اسناد


حداکثر زمان تسهیلات: یکساله


بازپرداخت: یکساله


نرخ سود تسهیلات: معادل نرخ بین بانکی ارزها LIBOR شش ماهه/ یکساله به اضافه سه درصد در سال


جریمه تاخیر: نرخ سود متعلقه به اضافه ۱۲ درصد در سال

 

مراحل اجرای اعطای تسهیلات:


  ۱. ارائه درخواست همراه گزارش توجیهی و مدارک و مستندات مورد نیاز از سوی متقاضیان به شعبه طرف مراوده و وزارت صنایع و                معادن

  ۲. تاییدیه وزارت صنایع و معادن مبنی بر داشتن شرایط متقاضی برای دریافت تسهیلات
  ۳. انطباق درخواست متقاضی با شرایط و ضوابط کلی دستورالعمل اجرایی و حصول اطمینان از واجد شرایط بودن متقاضی
  ۴. اخذ دو فقره پروفرم مقایسه ای علاوه بر پروفرم اصلی از متقاضی
  ۵. تنظیم پیشنهاد به انضمام گزارش توجیهی ارائه شده از سوی متقاضی، تعیین نوع وثایق پیشنهادی، میزان تعهدات متقاضی (اعم      سررسید نشده، سررسید شده، سررسید گذشته ، معوق، مشکوک الوصول)
  ۶. ارسال پیشنهاد به اداره کل اعتبارات
  ۷. انجام بررسی های جامع از لحاظ توجیهات اقتصادی ، فنی و مالی
  ۸. صدور مصوبه از سوی هیأت مدیره محترم بانک
  ۹. اخذ وثایق و انعقاد قرارداد .
  ۱۰. اخذ مسدودی ارز از اداره کل خارجه – اداره تأمین ارز طرح ها توسط واحد ارزی
  ۱۱. انجام گشایش اعتبار اسنادی
  ۱۲. حمل کالا، معامله اسناد و استفاده از تسهیلات

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید