پربازدیدترین ها
آخرین فرصت های شغلیآرشیو
معاون شعبه 16 آوریل 2019

معاون شعبه

منشي 30 دسامبر 2018

منشي

آخرین طرح ها و تسهیلاتآرشیو
طرح مضاربه پاسارگاد 23 آوریل 2020

طرح مضاربه پاسارگاد
طرح مضاربه پاسارگاد

آخرین قوانین و مقرراتآرشیو
آخرین اخبار
دستورالعمل اجرائي اجاره به شرط تمليك 16 نوامبر 2019

دستورالعمل اجرائي اجاره به شرط تمليك

دستورالعمل اجرائي اجاره به شرط تمليك

دستورالعمل اجرائي جعاله 10 نوامبر 2019

دستورالعمل اجرائي جعاله

صفحه قبلی  دسته:  عنوان :دستورالعمل اجرائي جعاله تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۱۹/۱/۱۳۶۳ وضعیت: معتیر قوانین و مقررات مرتبط:  بخشنامه شماره نب/۳۰۱۵/۶۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۵ بخشنامه شماره نب/۱۹۳۷ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۴ بخشنامه شماره نب/۶۱۹۵ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۴ بخشنامه شماره نب/۲۲۷۶ مورخ ۹/۴/۱۳۷۶ بخشنامه شماره نت/۲۲۰۲ مورخ ۳/۴/۱۳۷۸ بخشنامه شماره مب/۱۴۶۹ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ بخشنامه شماره مب/۱۲۴۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ بخشنامه شماره […]

آیين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشویی 10 نوامبر 2019

آیين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشویی

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان :آیين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشویی تاریخ ابلاغ:۱۴/۰۹/۱۳۸۸ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۱۱/۰۹/۱۳۸۸ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:      (تصويبنامه ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲هـ مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ هيأت وزيران(   ابلاغي طي بخشنامه شماره ۲۳۶۱۱۳/۸۸ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۸؛ مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي   آیين نامه اجرايي قانون […]

آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها 10 نوامبر 2019

آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب: ۲۵/۸/۱۳۷۳ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:  تبصره (۲) ماده(۲۱) اصلاحي قانون صدور چك مصوب ۱۳۷۲      آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط […]

آيين نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي 10 نوامبر 2019

آيين نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي تاریخ ابلاغ: ۰۳/۰۲/۱۳۸۷ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب: ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:      (تصويبنامه شماره۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۲۶۱۲/۱۳۸۶۱۳۹۴ هيأت وزيران(   ابلاغي طي بخشنامه شماره مب/۳۵۰ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۸۷ مديريت […]

آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي 10 نوامبر 2019

آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي تاریخ ابلاغ: ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:  بخشنامه شماره ۲۷۵۵۹۶/۹۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ موضوع ابلاغ آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ هيأت وزيران (منسوخ)      آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي (تصويبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ […]

آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 10 نوامبر 2019

آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاریخ ابلاغ:۰۴/۰۵/۱۳۹۴ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۰۴/۰۴/۱۳۹۴ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط: ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ ماده (۳۴ ( قانون ثبت اسناد و املاک […]

آيين‌نامه بانکداري دولتي 10 نوامبر 2019

آيين‌نامه بانکداري دولتي

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين‌نامه بانکداري دولتي تاریخ ابلاغ: ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۲۲/۰۲/۱۳۹۲ وضعیت:  قوانین و مقررات مرتبط:       آيين‌نامه بانکداري دولتي، موضوع تصويب‌نامه شماره ۹۱۹۶۴/ت ۴۳۶۰۵ ﻫـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هيأت محترم وزيران موضوع بخشنامه شماره ۱۲۹۸۶۸/۹۲ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۲ مديريت کل مطالعات و مقررات بانکي، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي […]

آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار 10 نوامبر 2019

آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار   تاریخ ابلاغ:۲۶/۱۲/۱۳۸۶ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:         (موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت ۳۹۳۹۶ /هـ مورخ ۲۶/۱۲/۸۶ هيات محترم وزيران) آيين نامه نظام سنجش اعتبار شماره۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ  مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي […]

آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور 10 نوامبر 2019

آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب: ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:       (موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵/ت ۳۹۳۹۵/هـ مورخ ۲۶/۲/ ۱۳۸۶هيات محترم وزيران) هيات وزيران در جلسه مورخ ٢٢/١٢/١٣٨٦ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد […]