پربازدیدترین ها
آخرین فرصت های شغلیآرشیو
معاون شعبه 16 آوریل 2019

معاون شعبه

منشي 30 دسامبر 2018

منشي

آخرین طرح ها و تسهیلاتآرشیو
آخرین قوانین و مقرراتآرشیو
آخرین اخبار
آيين نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي 10 نوامبر 2019

آيين نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي تاریخ ابلاغ: ۰۳/۰۲/۱۳۸۷ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب: ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:      (تصويبنامه شماره۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۲۶۱۲/۱۳۸۶۱۳۹۴ هيأت وزيران(   ابلاغي طي بخشنامه شماره مب/۳۵۰ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۸۷ مديريت […]

آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي 10 نوامبر 2019

آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي تاریخ ابلاغ: ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:  بخشنامه شماره ۲۷۵۵۹۶/۹۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ موضوع ابلاغ آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ هيأت وزيران (منسوخ)      آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي (تصويبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ […]

آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 10 نوامبر 2019

آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاریخ ابلاغ:۰۴/۰۵/۱۳۹۴ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۰۴/۰۴/۱۳۹۴ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط: ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ ماده (۳۴ ( قانون ثبت اسناد و املاک […]

آيين‌نامه بانکداري دولتي 10 نوامبر 2019

آيين‌نامه بانکداري دولتي

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين‌نامه بانکداري دولتي تاریخ ابلاغ: ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۲۲/۰۲/۱۳۹۲ وضعیت:  قوانین و مقررات مرتبط:       آيين‌نامه بانکداري دولتي، موضوع تصويب‌نامه شماره ۹۱۹۶۴/ت ۴۳۶۰۵ ﻫـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هيأت محترم وزيران موضوع بخشنامه شماره ۱۲۹۸۶۸/۹۲ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۲ مديريت کل مطالعات و مقررات بانکي، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي […]

آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار 10 نوامبر 2019

آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار   تاریخ ابلاغ:۲۶/۱۲/۱۳۸۶ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:         (موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت ۳۹۳۹۶ /هـ مورخ ۲۶/۱۲/۸۶ هيات محترم وزيران) آيين نامه نظام سنجش اعتبار شماره۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ  مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي […]

آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور 10 نوامبر 2019

آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب: ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:       (موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵/ت ۳۹۳۹۵/هـ مورخ ۲۶/۲/ ۱۳۸۶هيات محترم وزيران) هيات وزيران در جلسه مورخ ٢٢/١٢/١٣٨٦ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد […]

دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها 10 نوامبر 2019

دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:  ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:          ابلاغي طي بخشنامه شماره   ١ دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها مصوبه ٢١١٨۵٣/۳۹۳۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ […]

آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) 10 نوامبر 2019

آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)

Whatsapp Twitter Google-plus Telegram صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) تاریخ ابلاغ:۰۷/۰۷/۱۳۹۴ تاریخ اجرا:۰۷/۰۷/۱۳۹۴ تاریخ تصویب:۱۰/۰۶/۱۳۹۴ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:       ابلاغي طي بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۴   آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) به […]

آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها 10 نوامبر 2019

آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها

Whatsapp Twitter Google-plus Telegram صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها تاریخ ابلاغ:۳۰/۱۰/۱۳۸۶ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۳۰/۱۰/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:         آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها ۱۷۵۰۴۳/ت ۴۳۶هـ      مورخ    ‎‎‎ ‎‎‎ […]

چهارچوب ها و ضوابط بانکي پرداخت خرد، کيف پول الکترونيک و پرداخت هاي مبتني بر انواع فناوري ها 10 نوامبر 2019

چهارچوب ها و ضوابط بانکي پرداخت خرد، کيف پول الکترونيک و پرداخت هاي مبتني بر انواع فناوري ها

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : چهارچوب ها و ضوابط بانکي پرداخت خرد، کيف پول الکترونيک و پرداخت هاي مبتني بر انواع فناوري ها تاریخ ابلاغ:۱۵/۰۸/۱۳۹۷ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۱۴/۰۸/۱۳۹۷ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:        تصويب‌نامه‌ي شماره‌ي ۱۰۷۸۳۷/ت۵۴۲۵۱هـ   وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک […]