پربازدیدترین ها
آخرین فرصت های شغلیآرشیو
معاون شعبه 16 آوریل 2019

معاون شعبه

منشي 30 دسامبر 2018

منشي

آخرین طرح ها و تسهیلاتآرشیو
آخرین قوانین و مقرراتآرشیو
آخرین اخبار
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت 09 نوامبر 2019

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

صفحه قبلی  دسته: مصوبات هيأت وزيران عنوان : آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت تاریخ ابلاغ: ۲۹/۷/۱۳۸۳ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب: ۱۸/۵/۱۳۷۷ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:     آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۸/۵/۷۷ هیئت وزیران     ماده ۱: در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به كار رفته است:  قانون: قانون نحوه […]

آيين نامه نظام بانکداري الکترونيکي 09 نوامبر 2019

آيين نامه نظام بانکداري الکترونيکي

صفحه قبلی  دسته:  مصوبات هيأت وزيران عنوان : آيين نامه نظام بانکداري الکترونيکي تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:     آيين‌نامه نظام بانکداري الکترونيکي، موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۱۱۸۴۵/ت ۳۹۳۹۳ ﻫـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هيأت وزيران آيين نامه نظام بانکداري الکترونيکي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت آموزش […]

آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بدون ربا(بهره) 08 نوامبر 2019

آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بدون ربا(بهره)

صفحه قبلی  دسته: مصوبه هيأت وزيران عنوان : آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بدون ربا(بهره) تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:          آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بدون ربا(بهره)     تصويب نامه شماره ۸۸۵۲۸ – ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هيئت وزيران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و […]

بخشنامه ها 08 نوامبر 2019

بخشنامه ها

Whatsapp Twitter Google-plus Telegram صفحه قبلی  دسته:  عنوان : تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب: وضعیت:  قوانین و مقررات مرتبط:      

سياستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۳ 28 جولای 2019

سياستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۳

Whatsapp Twitter Google-plus Telegram صفحه قبلی  دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور عنوان :سياستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۳ تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۱۳۸۳/۰۲/۱۹ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:    ابلاغي طي بخشنامه شماره مورخ ؛ مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي   سياستهای پولی […]

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۴ 28 جولای 2019

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۴

Whatsapp Twitter Google-plus Telegram صفحه قبلی  دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور عنوان :سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۴ تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب: وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:   ابلاغي طي بخشنامه شماره مورخ ؛ مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سياست‌های پولی مصوب شورای پول و […]

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵ 28 جولای 2019

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵

Whatsapp Twitter Google-plus Telegram صفحه قبلی  دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور عنوان :سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵ تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب: وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:   ابلاغي طي بخشنامه شماره مورخ ؛ مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سياستهای پولی و اعتباری در سال […]

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۶ 28 جولای 2019

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۶

Whatsapp Twitter Google-plus Telegram صفحه قبلی  دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور عنوان :سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۶ تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۱۳۸۶/۰۲/۰۱ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:   ابلاغي طي بخشنامه شماره مورخ ؛ مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي سياستهای پولی و اعتباری در سال […]

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷ 28 جولای 2019

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷

Whatsapp Twitter Google-plus Telegram صفحه قبلی  دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور عنوان : سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷ تاریخ ابلاغ: تاریخ اجرا: تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۵/۰۳ وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:   ابلاغي طي بخشنامه شماره مورخ ؛ مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي   سياستهاي پولي و اعتباري […]

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۸ 28 جولای 2019

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۸

Whatsapp Twitter Google-plus Telegram صفحه قبلی  دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور عنوان :سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۸ تاریخ ابلاغ:۱۳۸۸/۰۱/۲۳ تاریخ اجرا: تاریخ تصویب: وضعیت: معتبر قوانین و مقررات مرتبط:   ابلاغي طي بخشنامه شماره: ۱۰۸۷۰/۸۸؛ ابلاغ ضوابط سياستي-نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۸۸ تاريخ: ۲۳/۱/۱۳۸۸ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران […]