image_pdfimage_printچاپ

 بانک پارسیان در بسته اعتباری ویژه داروخانه ها تسهیلات اراهی می دهد: داروخانه ها می توانند با مراجعه به شعبه و ارائه پروانه مسئول فنی داروخانه توسط  پزشک داروساز از تسهیلات زیر استفاده کنند.

       – تسهیلات تامین محل کار
       – تسهیلات تامین تجهیزات محل کار
       – تسهیلات بازسازی محل کار
       – تسهیلات تامین سرمایه در گردش

– مشخصات تسهیلات پرداختی به داروخانه ها:

   مشخصات تسهیلات تامین محل کار

       مبلغ تسهیلات:حداکثر ۷۰% ارزش ارزیابی ملک موضوع مشارکت(واحدهای تجاری بدون احتساب سرقفلی) تا سقف ضوابط جاری بانک
       وثیقه: ترهین ملک موضوع مشارکت ( برای املاک با کاربری اداری اخذ مجوز از شهرداری و مرجع متبوعه الزامی است.)
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: ۷ سال (حداکثر قدمت ملک معرفی شده جهت پرداخت تسهیلات ۱۰ سال می‌باشد) 
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه 

   مشخصات تسهیلات بازسازی محل کار

       مبلغ تسهیلات:تا سقف ضوابط جاری بانک
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: ۵ سال 
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

   مشخصات تسهیلات تامین تجهیزات محل کار

       مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: ۵ سال 
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

   مشخصات تسهیلات تامین سرمایه در گردش

       مبلغ تسهیلات: ۷۰% گردش بستانکار پایانه فروشگاهی بانک پارسیان (ظرف ۲ الی ۶ ماه گذشته) و حداکثر تا سقف ضوابط جاری بانک.
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: یک سال 
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: بسته به نوع عقد و بخش به صورت تدریجی یا یکجا

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

برای اطلاع از سایر تسهیلات بانکها کلیک کنید