ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
43 مشاهده
0 امتیاز
62 مشاهده
پاسخ: باید موضوع از اداره کل خزانه داري استعلام گردد تا اگر از نظر اداره مذکور چک نیمه سوخته قابل...
0 امتیاز
53 مشاهده
پاسخ:   موجودي هاي نقد، طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادي، دارایی هاي ثابت
0 امتیاز
120 مشاهده
نمایش 1 - 10 از 515 نتیجه