ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
80 مشاهده
پاسخ: صندوق مکانیزه فروش یکی از مهمترین الزامات برای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات برارزش افزود...
0 امتیاز
71 مشاهده
پاسخ: کنترل مالي – کنترل قضايي
0 امتیاز
42 مشاهده
پاسخ: تهيه و تنظيم بودجه – نظارت بودجه – اجراي بودجه – تنظيم بودجه
نمایش 1 - 10 از 80 نتیجه