ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
78 مشاهده
پاسخ:   اخطاريه ها و اوراق قضايي به همان محل سابق براي ابلاغ فرستاده مي شود
0 امتیاز
89 مشاهده
پاسخ: دادگاه صادرکننده دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي کننده 
0 امتیاز
64 مشاهده
پاسخ:   از حيث دادرسي، قيمت منطقه اي ملک و از حيث مراحل بعدي رسيدگي ، تقويم خواهان مگر آنکه ...
0 امتیاز
68 مشاهده
پاسخ:   از نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعيين مي کند
0 امتیاز
54 مشاهده
پاسخ: دادگاه مي تواند به او مهلت دهد، به ميزاني که موجب ضرر طرف مقابل نگردد.
0 امتیاز
65 مشاهده
پاسخ:   تا قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله بدوي و تجديدنظر
0 امتیاز
79 مشاهده
پاسخ: نياز به اعلام نشاني از طرف تجديدنظر خواه مي باشد
نمایش 1 - 10 از 149 نتیجه