ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
68 مشاهده
پاسخ: بقاي شرکت، موقوف به رضايت ساير شرکاء دارد بقاي شرکت موقوف به رضايت قائم مقام متوفي دارد سک...
0 امتیاز
34 مشاهده
0 امتیاز
65 مشاهده
0 امتیاز
55 مشاهده
0 امتیاز
72 مشاهده
0 امتیاز
58 مشاهده
پاسخ: قبل از سررسيد، ملزم به تاديه دين موجل نمي باشد
0 امتیاز
76 مشاهده
پاسخ: لزوماً با امضاي کليه سهامداران شرکت است اعم از آن که مجمع عمومي موسس تشکيل شود يا نشود
نمایش 1 - 10 از 829 نتیجه