ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
109 مشاهده
پاس] جهت دریافت رمز جدید با کارت شناسایی معتبر (کارت ملی و شناسنامه) به یکی از شعب بانک مراجعه فر...
0 امتیاز
128 مشاهده
پاسخ: سقف انتقال وجه از سامانه پایا در یک شبانه روز در محیط اینترنت بانک مجموعاً مبلغ 600،000،000...
0 امتیاز
60 مشاهده
پاسخ: کاربر ابتدا بايد از نرم افزار حذف نمايد و سپس رمز دوم را تعويض نموده و مجددا کارت را ثبت نم...
0 امتیاز
106 مشاهده
0 امتیاز
91 مشاهده
پاسخ: مشتریان می توانند به شعبه مراجعه و پس از تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای ه...
0 امتیاز
94 مشاهده
پاسخ: بلی. هر یک از طرفین می‌توانند با شماره مشتری مختص به خود اقدام به دریافت رمز تلفن‌بانک نمای...
نمایش 1 - 10 از 123 نتیجه