ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
70 مشاهده
پاسخ: بر اساس تعهد نامه نمی توان مستقلا اقدام نمود مگر آنکه مستخرجه دفاتر نیز مستند قرارگیرد لیکن...
0 امتیاز
77 مشاهده
0 امتیاز
57 مشاهده
0 امتیاز
83 مشاهده
پاسخ : چنانچه دارنده کارت بانکی سامان ، پس از دریافت پاکت رمز کارت خود ، اقدام به تعویض آن ننموده...
  • wikibank پرسیده شده 1 سال پیش
0 امتیاز
110 مشاهده
پاسخ : بلی، لیکن تسهیلات به ولی یا قیم قانونی وی پرداخت می گردد.
  • wikibank پرسیده شده 1 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 664 نتیجه