ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
72 مشاهده
پاسخ: حقوق بازنشستگی حقوقی است که به شخص بازنشسته با تناسب حوزه خدمت او و در زمان حیات بازنشسته ب...
0 امتیاز
105 مشاهده
پاسخ: بخشنامه با مشخصات مربوطه از سوي بانک مرکزي صادر نشده است. همچنين کليه بخشنامه هاي اداره مطا...
0 امتیاز
137 مشاهده
پاسخ : در صورتی که ثبت درخواست با مراجعه به شعبه انجام گرفته باشد، مشتری می تواند به شعبه مراجعه ...
  • میهمان پرسیده شده 1 سال پیش
0 امتیاز
144 مشاهده
پاسخ : مسولین مریوطه در شعب باید ضمن تایید اصالت چک های فوق راسا نسبت به درج مهر شعبه خود بر روی ...
  • میهمان پرسیده شده 1 سال پیش
0 امتیاز
101 مشاهده
0 امتیاز
232 مشاهده
پاسخ : وفق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مالی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم علیه وق...
  • میهمان پرسیده شده 1 سال پیش
0 امتیاز
117 مشاهده
پاسخ : بصورت عام و کلی ، نیازی به اخذ چک نمي باشد، ليکن در بعضي موارد به تشخيص شعب، براي بازپرداخ...
  • میهمان پرسیده شده 1 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 664 نتیجه