ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
163 مشاهده
پاسخ : بر اساس بدين‌وسيله بند 3 از يکهزار و بيست و چهارمين صورتجلسه مورخ 13/4/1383 شوراي محترم پو...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
187 مشاهده
پاسخ : در بخشنامه شماره مب / 1970 مورخ 26/11/1383 اين اداره نيز اعلام شده،‌ آن دسته از فعاليت‌هاي...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
275 مشاهده
پاسخ: کارمزد ارزیابی وام خرید در دو مرحله از وام گیرنده اخذ می شود. یکی به صورت علی الحساب که 25 ...
0 امتیاز
152 مشاهده
پاسخ :  ملاک عمل جهت جهت تعيين نرخ کارمزد در زمان تمديد ضمانت‌نامه تابع نرخ کارمزد صدور ضمانت نام...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
187 مشاهده
پاسخ: قسمتي از آن قابل تقسيم بين سپرده گذاران است
0 امتیاز
149 مشاهده
پاسخ: براي مبالغ تا  10/000/000 ریال 5/000 ریال مي باشد و براي مبالغ بيشتر به ازاي هر 10/000/000 ...
نمایش 1 - 10 از 62 نتیجه