ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
86 مشاهده
0 امتیاز
72 مشاهده
0 امتیاز
163 مشاهده
پاسخ : به استناد ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک مرکزي صرفاً تاکيد بر ...
  • wikibank پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 امتیاز
138 مشاهده
پاسخ : وفق ماده (6) ”آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون‌ربا (بهره)“ موضوع تصويب‌نامه شماره...
  • wikibank پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 امتیاز
121 مشاهده
پاسخ : به اطلاع مي‌رساند چک ، يک ابزار پرداخت است و استفاده از آن براي موارد ديگر، جايز نمي‌باشد.
  • wikibank پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 امتیاز
48 مشاهده
پاسخ: بانک‌ها و مؤسسات اعتباري وفق قانون عمليات بانکي بدون ربا و ضوابط اجرايي آن، موظف هستند به‌...
0 امتیاز
130 مشاهده
پاسخ:  هزينه توثيق عبارت است از هزينه اي که براي تبديل مال به وثيقه نياز است. اين هزينه، معمولاً ...
نمایش 1 - 10 از 60 نتیجه